Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

30. neděle v mezidobí – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 25.10.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 647
Zpět do rubriky
9Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: 10„Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili, jeden byl farizeus a druhý celník. 11Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: 'Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. 12Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.' 13Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: 'Bože, buď milostiv mně hříšnému.' 14Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ (Lk 18,9-14)
 
K tématu
 
Farář a tunelář
Těm, kdo se považovali za slušné lidi a mysleli si, že jsou lepší než ostatní, vyprávěl další historku: „Dva muži se šli modlit do kostela; jeden byl farář a druhý tunelář.
Farář si klekl vpředu u oltáře a hned se začal modlit: ‚Bože, díky, že nejsem jako ti hříšníci tam venku – ateisté, homosexuálové nebo třeba támhleten tunelář. Modlím se k tobě, když vstávám i uléhám, pomáhám potřebným, navštěvuji nemocné…‘
Tunelář zatím stál vzadu u vchodu. Neodvažoval se ani vejít dovnitř, jen sklonil hlavu a šeptal: ‚Bože, můžeš odpustit grázlovi, jako jsem já? ‘
Říkám vám, že Bohu neudělal radost ten farář, ale ten tunelář. Kdo je dneska nahoře, bude jednou dole, a kdo je dole, bude nahoře.“
 Alexandr Flek – Parabible
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 30. neděle v mezidobí – cyklu C z předchozích let najdete zde.