Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

32. neděle v mezidobí – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 10.11.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 650
Zpět do rubriky
27K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: 28„Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: ‚Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.‘ 29Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. 30Ženu si vzal druhý 31a třetí a stejně tak všech sedm, nezanechali však děti a zemřeli. 32Nakonec zemřela i ta žena. 33Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm!“ 34Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. 35Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. 36Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení. 37Že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve vyprávění o (hořícím) keři, když nazývá Pána Bohem Abrahámovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým‘. 38On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.
(Lk 20,27-38)
 
K tématu
On žije! Je dobré si to často připomínat, protože jsme v nebezpečí, že budeme Ježíše Krista brát jen jako dobrý příklad z minulé doby, jako vzpomínku, jako někoho, kdo nás zachránil před dvěma tisíci lety. To by nám bylo k ničemu, to by nás nezměnilo, to by nás neosvobodilo. Ten, který nás naplňuje svou milostí, ten, který nás osvobozuje, proměňuje, uzdravuje nás a posiluje, je někdo, kdo žije. Je to vzkříšený Kristus, plný nadpřirozené životní síly, oděný nekonečným světlem. Proto svatý Pavel prohlásil: „Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu“ (1 Kor 15,17).
Jenom když žije, může být přítomný v každé chvíli tvého života, aby ho naplnil světlem. Pak už nebude žádná osamocenost a opuštěnost. A kdyby všichni odešli, on tu bude podle svého příslibu: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa“ (Mt 28,20). On naplňuje všechno svou neviditelnou přítomností, a kamkoli půjdeš, bude tam na tebe čekat. On totiž nejen přišel, ale přichází stále a bude přicházet každý den, aby tě pozval na cestu ke stále novým obzorům.
Papež František – Christus vivit 124-125
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 32. neděle v mezidobí – cyklu C z předchozích let najdete zde.