Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

33. neděle v mezidobí – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 15.11.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 709
Zpět do rubriky

 5Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: 6„Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno.“ 7Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“ 8Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí lidé totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: ‚Já jsem to!‘ a ‚Ten čas je tady!‘ Nechoďte za nimi! 9Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“ 10Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, 11budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi. 12Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagógám na soud a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. 13To vám dá příležitost k svědectví. 14Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. 15Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. 16Budete zrazováni i od vlastních rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. 17Budete pro mé jméno ode všech nenáviděni. 18Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. 19Vytrvalostí zachráníte svou duši.(Lk 21,5-19)

 

K tématu

Vypjatá nálada očekávání konce světa plodí zmatek a přitahuje nábožensky blouznivé jedince. Ti se dají identifikovat podle apoštola Pavla velice snadno. Jsou neschopni konat normální lidské činnosti a povinnosti. Evangelium vybízí k trpělivosti, říká: „Trpělivostí zachráníte svou duši.“ To ovšem není výzva k trpělivosti lenocha, který raději trpělivě spí na špatně ustlané posteli, než by slezl dolů a upravil si ji. Daleko více to je trpělivost apoštola Pavla, který sice zvěstuje konec světa, ale přitom pilně vyrábí stany, jako kdyby svět zde měl být věčně.

Pavel Konzbul – Naslouchání

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 33. neděle v mezidobí – cyklu C z předchozích let najdete zde.