Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Slavnost Krista Krále – cyklus C

Ilustrace
Zveřejněno: 15.11.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 555
Zpět do rubriky
35Když Ježíše ukřižovali, lid stál a díval se. Členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený.“ 36Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet 37a říkali: „Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ 38Nad ním byl totiž nápis: To je židovský král. 39Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ 40Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! 41My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ 42A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ 43Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,35-43)
 
K tématu
 

Mystik a žebrák

Vyprávění o Mistru Eckhartovi
Mistr Eckhart se po dlouhá léta modlil, aby se někdy setkal s člověkem, který by mu ukázal cestu k pravdě a ke štěstí. Jednou se mu jeho přání splnilo. Před kostelem uviděl žebráka v ošumělých a potrhaných šatech, které mohly mít cenu sotva pár grošů. Mistr Eckhart pozdravil žebráka slovy: „Dej ti Pán Bůh dobrý den, bratře!“
„Nikdy jsem neměl špatný den,“ odvětil žebrák.
Mistr se ptal s údivem, jak je to možné.
Žebrák mu řekl: „Naučil jsem se žít v Boží přítomnosti. Když prší nebo sněží, když mrzne, nebo když je hezky, děkuji za to Bohu, a tak je to dobrý den. Ať mi pošle cokoliv, radost či bolest, přijmu to: vím, že je to pro mne to nejlepší. Proto neznám žádné neštěstí.“
„Kdo vlastně jsi?“ zeptal se Mistr Eckhart.
Žebrák ho znovu udivil. Řekl: „Jsem král.“
„A kde je tvé království?“
„Mým královstvím je má duše. Je větší, než kterékoli království na zemi.“
„A jak jsi dospěl k této dokonalosti?“
„Všechno jsem přenechal Bohu. Tak jsem v něm našel dokonalý klid, vnitřní radost a věčný pokoj. Které království se s ním může měřit?“
Teologické texty 1/91
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace Slavnosti Krista Krále – cyklu C z předchozích let najdete zde.