Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

1. neděle adventní – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 1.12.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 997
Zpět do rubriky
 
1. neděle adventní – cyklus A
 
37Ježíš řekl svým učedníkům: „Když přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: 38Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, 39a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka. 40Tehdy budou dva na poli, jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; 41dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. 42Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. 43Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. 44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“ (Mt 24,37-44)
 
 
Cítím v sobě touhu
Advent
Milosrdný Bože, začíná adventní doba.
Cítím v sobě hlubokou touhu tento čas intenzivně prožít.
Rád vzpomínám na to, jak se mě jako dítěte tato doba dotýkala.
Avšak v posledních letech šel často advent jakoby mimo mě.
Nemohl jsem najít čas k tomu, abych si tiše sedl a čekal na tebe a na tvůj příchod.
Musím nejprve přijít sám k sobě, abych mohl rozevřít náruč pro tvůj příchod.
Vím, že ze sebe nemohu vyloudit pocity dětství.
Ale prosím tě, probuď ve mně touhu po tobě.
Přiveď mě do kontaktu s touhou mého srdce po světle a lásce, bezpečí a domově, s touhou po tom, „co žádné oko nespatřilo a co nikdy nevstoupilo do žádného lidského srdce“.
Ukaž mi, že žádné mé touhy nemohou být utišeny žádným člověkem
a žádnými vnějšími uspokojeními, nýbrž pouze tebou.
Rozšiř mé srdce, aby tě mohlo přijmout, a veď mě do hlubokého ticha,
kde tě budu tušit v základech svého srdce.
Když tě v sobě pocítím, pak bude advent ve mně, pak jsi přišel do mého srdce.
Pak odpadnou všechny vnějškovosti a já pocítím, kdo jsem před tebou.
Dej, abych v této adventní době přišel k tobě a k sobě samému,
aby se mi tvůj příchod stal skutečně spásou.
Amen.

Anselm Grün – Důvěrná slova, modlitby pro každou příležitost, Paulínky 2016 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 1. neděle adventní – cyklu A z předchozích let najdete zde.