Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Zmrtvýchvstání Páně

Ilustrace
Zveřejněno: 12.4.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 647
Zpět do rubriky
1Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. 2Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ 3Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. 4Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. 5Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. 6Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. 7Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. 8Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. 9Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. (Jan 20,1-9)
 
 
K tématu
 
Carreto uzavírá své meditace o Mariině víře prosbou o konkrétní postoje víry v lidském životě: „Maria, dej mi svou víru, řekni mi, co to znamená věřit ve vzkříšení tvého Syna.“ „Nuže tedy, řeknu ti to a nezapomeň to.
Když vidíš, jak bouře kosí lesy, jak zemětřesení ničí města, jak oheň pohlcuje tvůj dům, potom si řekni: Věřím, že les znovu vyroste, že země se znovu uklidní, že svůj dům znovu vystavím.
Když slyšíš pověsti, že bude válka a lidé kolem tebe zmírají strachy, jeden národ se staví proti druhému, potom si řekni se smělou odvahou: Ježíš mi to předpověděl a dodal — vzpřimte se a pozdvihněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení.
Když ti hřích svírá hrdlo a ty myslíš, že se zalekneš a jsi na konci sil, řekni si: Kristus vstal z mrtvých a já povstanu ze svých hříchů.
Když stáří nebo nemoc chtějí ztrpčit tvůj život, řekni si: Kristus vstal z mrtvých a učinil nová nebesa a novou zemi.
Jestliže se ti zdá svět jako jedna jediná porážka Boha a hnusí se ti zlotřilost; surovost a válka, jestliže ti země připadá jako chaos, řekni si: Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, aby přinesl záchranu a jeho spása je už mezi námi přítomná.
Když tvůj otec nebo matka, tvůj syn nebo dcera, tvá nevěsta nebo nejmilejší přítel leží před tebou na smrtelné posteli a ty na ně hledíš se smrtelným strachem před odloučením, řekni sobě i jim: Znovu se uvidíme v Božím království, mějme odvahu! To znamená věřit ve vzkříšení.
Věřit ve vzkříšení znamená objímat život s důvěrou a myslit stále na to, že Bůh je tvůj Otec, Ježíš tvůj Bratr a já, Maria, tvoje sestra, a chceš-li, tvá Matka.“
Carlo Carreto
 
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně z předchozích let najdete zde a zde.