Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 7.6.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 465
Zpět do rubriky
Ježíš řekl Nikodémovi: 16„Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 17Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. 18Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“ Jan 3,16-18
 
 
K tématu
 
VLOŽIL SVŮJ ŽIVOT DO PŘIKÁZÁNÍ LÁSKY
Mezi posledními slovy, která pronesl zesnulý kardinál Špidlík, byla tato: „Celý život jsem hledal Ježíšovu tvář a nyní jsem šťastný a klidný, protože odcházím, abych Ho uviděl.“ Tato překrásná myšlenka, tak jednoduchá, co do formulace téměř dětská, ale přece hluboká a pravdivá, odkazuje bezprostředně k Ježíšově modlitbě: „Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa“ (Jan 17,24). Je krásné a útěšné rozjímat o tomto souladu mezi touhou člověka, který si přeje vidět Pánovu tvář, a touhou Ježíše samotného. Ta Ježíšova je však něco mnohem více: je to vůle Otce. Ježíš říká Otci: „Chci, aby ti, které jsi mi dal, byli se mnou.“ Právě tady, v této vůli nacházíme „skálu“, pevný základ víry a naděje. Ježíšova vůle se totiž sbíhá s vůlí Boha Otce. A spolu s působením Ducha Svatého tvoří pro člověka jakýsi druh bezpečného, mocného a něžného „objetí“, které jej uvádí života věčného.
Homilie papeže Benedikta XVI. na pohřbu kardinála Tomáše Špidlíka 2010
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace Slavnosti Nejsvětější Trojice – cyklus A z předchozích let najdete zde a zde.