Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

17. neděle v mezidobí – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 26.7.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 505
Zpět do rubriky
Ježíš řekl zástupům: 44 „Nebeské království je podobné pokladu, ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. 45Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. 46A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji. 47Dále je nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. 48Když je plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, a co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. 49Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých 50a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípání zubů. 51Rozuměli jste tomu všemu?“ Odpověděli: „Ano.“ 52A on jim řekl: „Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“ (Mt 13,44-52)
 
K tématu
Království nebeské se nazývá vznešeností ráje. Není to nic podivného, neboť království není nic jiného než výkon vlády. Nejlepší vláda však je ta, kde se nic neděje proti vládcově vůli. Vůlí Boží pak je spása člověka, poněvadž chce, aby „všichni lidé byli spaseni“. To se však naplní až v ráji, kde spáse člověka nic nebude odporovat.
Sv. Tomáš Akvinský
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 17. neděle v mezidobí – cyklus A z předchozích let najdete zde.