Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

29. neděle v mezidobí – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 17.10.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 440
Zpět do rubriky
15Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. 16Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný, a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je.17Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ 18Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? 19Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár. 20Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ 21Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ (Mt 22,15-21)
 
 
K tématu
 

Anglický spisovatel Graham Greene napsal povídku „Smrt posledního papeže.“
Svět byl konečně sjednocen jedním prezidentem. Ve jménu jednoty lidstva byla už také vyhubena všechna světová náboženství. Lidem stačí jedna státní ideologie. I všichni křesťané jsou už vyhlazeni, jen poslední papež stále uniká, ač je na něj vydán celosvětový zatykač. Papež cestuje s malým kufříkem, v převleku za obchodního cestujícího. Konečně ho pozná a udá portýr v hotelu, kde chtěl přenocovat. Je zatčen a předveden před světového prezidenta. Prezident mu nabízí život a svobodu, když se odřekne náboženské pověry a podepíše o tom provolání pro veřejnost. Ale papež potřásá hlavou: Vy nejste pán světa - tím je Ježíš. Mne můžete zabít, ale Ježíš si vzbudí nové věřící. Prezident zuří, vyhrožuje, ale vše nadarmo. Pak vytáhne prezident revolver a posledního křesťana zastřelí.

A jak tak prezident hledí na drobnou postavičku posledního věřícího, najednou mu v hlavě svítá poznání: ten protivník, kterého pronásleduje, to nejsou věřící lidé, to není tenhle stařec, to je Ježíš Kristus. A Ježíš Kristus překonal smrt. Ježíš žije. A spisovatel končí větou: „A v této minutě se zrodil v prezidentovi první nový věřící.“

 

Ježíš vrací člověku, ale také věcem původní místo, které jim dal Bůh. Člověk, který nese v sobě Boží obraz, patří Bohu.

 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 29. neděle v mezidobí – cyklus A z předchozích let najdete zde a zde.