Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

32. neděle v mezidobí – cyklus A

Ilustrace
Zveřejněno: 8.11.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 430
Zpět do rubriky
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:1„Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. 2Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. 3Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, 4prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. 5Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. 6Uprostřed noci se strhl křik: ‚Ženich je tady! Jděte mu naproti!‘ 7Tu všechny panny vstaly a začaly si upravovat lampy. 8Pošetilé prosily prozíravé: ‚Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.‘ 9Ale prozíravé odpověděly: ‚Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.‘ 10Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. 11Později přišly i ostatní panny a volaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ 12On však odpověděl: ‚Amen, amen, pravím vám: Neznám vás.‘ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ (Mt 25,1-13)
 
 
K tématu
Čas pandemie – vzácný čas zmoudření?
(...)
Smrt nemůže být nahlížena jako skok, jímž se blížíme Bohu. Není předsíní temnoty, ani nesmyslnosti či nevýznamnosti. Proč máme strach se ptát: Kde je ten život, který jsme ztráceli tím, že jsme jej žili (bez smyslu!)? Proč se obáváme i druhé otázky: Kde je „moudrost“, kterou jsme získali stále novými informacemi? Víme mnohé, ale k čemu nám to je?
Otázka nás vede k představě neznámého v důsledku informací, kterých je tolik, že bortí naši osobní kulturu. Kultura je totiž pevným spojením poznávaného s jeho smyslem. Můžeme mít milión informací, jsou-li mezi sebou roztříštěné a vzájemně si odporující, bez sjednocujícího smyslu, stanou se prostým chaosem. Bez odstupu jsou nám ničím, zamlžují a nemají v sobě světlo poznání. Postrádají krásu, vidět jedno v druhém.
Jsme vystaveni řeči odborníků a především politiků. Jedni jsou erudovaní v poznatcích vědy, druzí v užívání moci. Bohužel jsou i nevzdělaní a nevychovaní. Specialisté jsou podobní počítači, který je skládkou pojmů, definic, teorií a aplikací. Vzdělanost jako moudrost nachází spojitosti různých skutečností a lidských záležitostí a vnímá jejich význam. A proto až „nebeské cykly za dvacet století vzdalují nás od Boha a přibližují Prachu“, poznamenává básník. Jinými slovy: informace samy o sobě nás k Bohu nepřiblíží, jen z nás činí součást prachu, to je smrti beze smyslu. Tento verš tká pevné spojení všeho, staví nás na skálu. Nechceš napsat i ty svoji báseň? Je lékem proti nemoci, pravý opak dojmu, který vyvolává politik zdáním, že má vše v rukách. Nemá! „Když nestřeží město Hospodin, marně bdí strážce.“ (Žl 127,1b).
 Prof. Pavel Ambros SJ – celý článek https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31866
 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 32. neděle v mezidobí – cyklus A z předchozích let najdete zde a zde.