Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

1. neděle adventní - cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 28.11.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 455
Zpět do rubriky
Ježíš řekl svým učedníkům: 33„Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. 34Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci, a vrátnému nařídil, aby bděl. 35Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer, nebo o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno, 36aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. 37Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“ (Mk 13,33-37)
 
K tématu
 
Duchovní zkaženost
164. Cesta svatosti je zdroj pokoje a radosti, které nám dává Duch Svatý. Současně ale vyžaduje, aby naše „lampy hořely“ (Lk 12,35) a abychom se měli na pozoru: „Varujte se zla, ať se objevuje pod jakoukoli tvářností“ (1 Sol 5,22). „Bděte!“ (Mk 13,35; Mt 24,42). „Nesmíme se tedy oddávat spánku“ (1 Sol 5,6). Neboť ti, kdo si myslí, že se nedopouštějí těžkých provinění proti Božímu zákonu, mohou upadnout do jistého druhu tuposti nebo strnulosti. Protože neshledávají nic vážného, zač by se měli odsoudit, nepostřehnou onu vlažnost, která se ponenáhlu zmocňuje jejich duchovního života, až se úplně opotřebují a zkazí.
165. Duchovní zkaženost je horší než pád hříšníka, protože je to pohodlná a samolibá slepota, v níž se nakonec všechno zdá dovolené: nepravda, pomluvy, sobectví a mnoho jemných forem sebestřednosti, protože „i satan na sebe brává podobu světla“ (2 Kor 11,14). Tak skončil svůj život Šalomoun, zatímco velký hříšník David dokázal svou ubohost překonat. Ježíš nás v jednom vyprávění varuje před tímto nebezpečným pokušením, jehož následkem můžeme sklouznout do zkaženosti: mluví o člověku osvobozeném od démona, který si myslí, že jeho život už je čistý, a tak je na konec posednut dalšími sedmi zlými duchy (srov. Lk11,24-26). Jiný biblický text používá drastický obraz: „Pes se vrací k tomu, co zvrátil“ (2 Petr 2,22; srov. Př 26,11).
papež František –  apoštolská exhortace Gaudete et exsultate
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 1. neděle adventní - cyklus B z předchozích let najdete zde a zde.