Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

2. neděle adventní - cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 5.12.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 413
Zpět do rubriky
1Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím. 2Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. 3Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ 4Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. 5Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. 6Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. 7Kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánku. 8Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“ (Mk 1,1-8)
 
 
K tématu
 
Boží stezky
Rakouský spisovatel Robert Schneider na jednom místě svého románu Bratr spánku píše: „Tak funguje svět. My lidé jsme slepí a nemáme dělat nic jiného než prošlapávat Boží stezky. Nic lepšího nám zde na zemi nebylo dáno.“ Může to vypadat jako protimluv: slepí jsou pověřeni prošlapáváním Božích stezek... Pravdou však je, že k prošlapávání Božích cest stačí tušení, stačí odpovědět na tajné volání. V tu chvíli nám totiž oči, jež nás tolikrát oklamaly a donutily honit se za iluzemi, nejsou k ničemu.
Alessandro Pronzato  –  365 provokujících inspirací
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 2. neděle adventní - cyklus B z předchozích let najdete zde a zde.