Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

4. neděle adventní - cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 19.12.2020
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 423
Zpět do rubriky
26Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 27k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu, a ta panna se jmenovala Maria. 28Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ 29Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. 30Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. 31Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 32Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, 33bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ 34Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ 35Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. 36I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. 37Vždyť u Boha není nic nemožného.“ 38Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.(Lk 1,26-38)
 
K tématu
 
Kdysi se jednomu bratru zjevil ďábel v podobě anděla světla a řekl mu: „Jsem archanděl Gabriel a byl jsem k tobě poslán!“ Bratr mu však odpověděl: „Podívej se, jestli jsi nebyl poslán k někomu jinému, protože já si nezasloužím, aby za mnou přišel anděl.“ Nato ďábel okamžitě zmizel. (Apofthegmata 1074)
Cítili bychom se poctěni, kdyby se nám zjevil archanděl Gabriel. Zároveň bychom se tím ale dostali do pokušení považovat se kvůli tomu za něco víc než druzí. Kdyby nás přišel navštívit sám archanděl Gabriel, měli bychom dojem, že jsme mimořádní. Mnišský otec ale prokoukl ďáblovu past. Satan se snaží mnicha svést, aby se začal pokládat za lepšího kvůli svým duchovním zkušenostem. Mnich však pokušení nepodlehne. Dobře ví, že si andělovu návštěvu nezaslouží. Zůstává nadále prostým mnichem a nepokládá se za mimořádného. Na ďáblovy úskoky odpovídá humorem. Právě humor odhalí v andělském převleku ďábla.
Anselm Grün – 365 dní s Anselmem Grünem, KNA 2019
Nemyslím si občas, že jsem mimořádný a proto bych si zasloužil andělovu návštěvu?
 
Výklad biblického čtení a úvod do meditace 4. neděle adventní - cyklus B z předchozích let najdete zde a zde.