Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

2. neděle po Narození Páně

Ilustrace
Zveřejněno: 2.1.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 367
Zpět do rubriky
Začátek svatého evangelia podle Jana.
Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.
To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život, a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle.
Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo, a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.  
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: "To je ten, o kterém jsem řekl: 'Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.'" Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milosti: Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišla skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu. (Jan 1,1-18)
 
K tématu
 
Naděje
 
Přeji Vám zdraví a radost i naději. Kdo má naději, unese i tíhu tohoto světa. Kdo je nositelem pravdy, je také šiřitelem naděje. Naříkání nám nepomůže. Je třeba rozsvítit sobě i druhým denně aspoň malý plamínek radosti a naděje.
Kdyby lidé víc věřili a měli naději v Boha, bylo by také více lásky a svět by byl jiný.
Vždycky jde o radost, naše náboženství je náboženstvím radosti, a to za všech okolností. Vánoční anděl praví: „Nebojte se, zvěstuji vám radost, která bude pro všechen lid. Narodil se vám Spasitel."
Velikonoční anděl hlásá: „Nebojte se, vstalť jest, není ho tu!"
Někdy už nemáme nic jiného než modlitbu. I dobré slovo může být moc slabé. Ale vždycky je tu naděje, ta s námi jde neustále.
Křesťan by neměl nic brát tragicky, nemá k tomu důvod.
František Lukeš – Důstojný pán si na důstojnost nepotrpěl, KNA 2014
 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace 2. neděle po Narození Páně z předchozích let najdete zde a zde.