Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Svátek Křtu Páně - cyklus B

Ilustrace
Zveřejněno: 8.1.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 395
Zpět do rubriky
7Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. 8Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“ 9V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana pokřtít v Jordáně. 10Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se z něho snáší Duch jako holubice. 11A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“ (Mk 1,7-11)
K tématu
 
Jeden cestovatel popisoval svůj zážitek z vyprahlé centrální Sýrie, kdy bylo možné přijít velice blízko k pijícím laním: byly tak zaujaté vodou, že si ho nevšímaly. Říká se, že kdy žíznivý jelen ucítí vodu, rozběhne se šílenou rychlostí a nic ho nezastaví. Obvyklá rychlost jelena, když se rozběhne, je asi 40 kilometrů za hodinu, ale dokáže zrychlit až na sedmdesát kilometrů v hodině. To vyjadřuje také biblický žalm, v němž se zpívá: „Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne duše má po tobě, Bože“ (Žl 42,1) Protože podobně jako žíznivou zvěř nic nezastaví před úprkem k vodě, tak člověka toužícího po Bohu nic nezastaví v tom, aby spěchal ke křtu, zpíval se tento žalm při procesích katechumenů. Jeleni bývali vyobrazeni na portálech domů určených pro křest, tzv. baptisterií. V Římě v takovém domě jako chrliče křestní vody sloužily právě sochy laní.
Ježíš byl pokřtěn v Jordánu, a proto také zřejmě první křesťané křtili v řekách. Staré legendy vyprávějí o svatém Petrovi, jak křtil v římské Tibeře, a o svatém Viktorovi, že křtil v moři.
 
Náměty k přemýšlení a diskusi
Zažil jsem někdy velkou žízeň bez možnosti se napít? Při jaké příležitosti? A zažil jsem někdy takovou touhu po Bohu, kterou bych prožíval podobným způsobem? Kdy to bylo?
 
Radek Tichý – Tvůj křest a biřmování: s promluvami papeže Františka, KNA 2019
 

Výklad biblického čtení a úvod do meditace svátku Křtu Páně – cyklus B z předchozích let najdete zde a zde