Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Bible a katecheze

Na úvod

IlustraceVydáno: 4.9.2010
Autor: Marie Špačková
Přečtení: 7518
Celý článek

Písmo svaté je jedním ze základních pramenů katecheze. Katecheze z Božího slova vychází a jemu také slouží...

Kartičky pro děti s obrázky k nedělním evangeliím

IlustraceVydáno: 4.9.2010
Autor: Marie Špačková
Přečtení: 10439
Celý článek

Chcete děti motivovat k účasti na nedělní bohoslužbě? Přejete si, aby si zapamatovaly něco z nedělního evangelia?

Cesty katecheze – Písmo svaté v katechezi

IlustraceVydáno: 23.6.2011
Autor: Marie Špačková
Přečtení: 6802
Celý článek

Druhé číslo revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku Cesty katecheze se věnuje tématu „Písmo svaté v katechezi“. Boží slovo je základním pramenem katecheze a také první evangelizace. Křesťan by měl umět naslouchat Božímu slovu a čerpat z něho pro svůj život. Jednotlivé články se dotýkají zmiňované problematiky z různých stran.

Nový zákon - plod ústní tradice prvotní Církve

IlustraceVydáno: 7.5.2011
Autor: Marie Špačková
Přečtení: 4696
Celý článek

   Diecézní katechetické centrum srdečně zve na přednášku P. Angela Scarana, S.S.L. Th.D., která se koná v pondělí 9. května 2011 v Brně na Petrově 2.

Přístupy k Písmu svatému v katechezi

IlustraceVydáno: 19.4.2011
Autor: Marie Špačková
Přečtení: 4013
Celý článek

Pexeso s biblickými symboly

IlustraceVydáno: 7.9.2010
Autor: Marie Špačková
Přečtení: 11490
Celý článek

Děti, ale i hravé dospělé, jistě potěší pexeso s biblickými symboly. Kdo chce, může se kromě hry dozvědět i něco o Bibli.

Stránky Diecézního katechetického centra

IlustraceVydáno: 4.9.2010
Autor: Marie Špačková
Přečtení: 4139
Celý článek

Diecézní katechetické centrum nabízí na svých webových stránkách aktuální informace pro katechety brněnské diecéze, přehled o formačních setkáních, vzdělávacích kurzech, tematických pomůckách aj. V rubrice Pomůcky naleznete mimo jiné téma "Bible" (pod barevnou ikonkou).

Soutěž Bible a my

IlustraceVydáno: 4.9.2010
Autor: Marie Špačková
Přečtení: 3428
Celý článek

Dějepisnou soutěž pro žáky a studenty vyhlašuje jako každoročně ZŠ Marie Kudeříkové ve Strážnici...