Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 17.10.2014, 297. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 13

1 Pro předního zpěváka, žalm Davidův.

2 Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš?

Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat?

3 Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady,

strastmi se den ze dne v srdci soužit?

Dlouho ještě se bude můj nepřítel proti mně vyvyšovat?

4 Shlédni, Hospodine, Bože můj, a odpověz mi!

Rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem smrti,

5 ať nepřítel neřekne: „Zdolal jsem ho!“

Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li se.

6 Já v tvé milosrdenství však doufám,

moje srdce jásá nad tvou spásou.

Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal.

Žalmy, kapitola 14

1 Pro předního zpěváka, Davidův.

Bloud si v srdci říká: „Bůh tu není.“

Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou,

nikdo nic dobrého neudělá.

2 Hospodin na lidi pohlíží z nebe,

chce vidět, má-li kdo rozum,

dotazuje-li se po Boží vůli.

3 Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho,

nikdo nic dobrého neudělá,

naprosto nikdo.

4 Což nevědí všichni, kdo páchají ničemnosti,

kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba,

ti, kdo Hospodina nevzývají,

5 že se jednou třást budou strachem?

S pokolením spravedlivého je Bůh.

6 Radu poníženého ostouzíte,

ale Hospodin je jeho útočiště.

7 Kéž už přijde Izraeli ze Sijónu spása!

Až Hospodin změní úděl svého lidu,

bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti