Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 10.1.2015, 363. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 49

1 Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm.

2 Slyšte to, všichni lidé,

všichni obyvatelé světa, naslouchejte,

3 ať jste rodu prostého anebo urození,

boháči i ubožáci.

4 Moje ústa budou vyhlašovat moudrost,

mé srdce bude rozjímat o rozumnosti.

5 Nakloním své ucho ku příslovím,

při citeře předložím svou hádanku i výklad.

6 Proč bych se bál ve zlých dnech,

když mě obklopují zvrhlí záškodníci,

7 kteří spoléhají na své jmění

a svým velkým bohatstvím se chlubí?

8 Nikdo nevykoupí ani bratra,

není schopen vyplatit Bohu sám sebe.

9 Výkupné za lidský život je tak velké,

že se každý musí provždy zříci toho,

10 že by natrvalo, neustále žil

a nedočkal se zkázy.

11 Vždyť vidí, že umírají moudří,

hynou stejně jako hlupák nebo tupec

a své jmění zanechají jiným.

12 Ti však myslí, že tu jejich domy budou věčně,

jejich příbytky po všechna pokolení,

svými jmény nazývají role.

13 Ale člověk, byť byl ve cti, nemusí ani noc přečkat;

podobá se zvířatům, jež zajdou.

14 To je cesta těch, kdo bláznovství se drží;

za nimi jdou ti, kdo si libují v jejich řečech.

15 Ženou se jak ovce do podsvětí,

sama smrt je pase.

Zrána je pošlapou lidé přímí,

a co vytvořili, zhltne podsvětí,

trvání to nemá.

16 Avšak mne Bůh ze spárů podsvětí vykoupí,

on mě přijme!

17 Jen se neboj,

bohatne-li někdo a množí-li slávu svého domu;

18 zemře, nic nevezme s sebou,

jeho sláva za ním nesestoupí.

19 I když zaživa si dobrořečil:

„Chválí tě, že sis to zařídil tak dobře,“

20 musí se přidat k pokolení svých otců,

kteří nikdy nezahlédnou světlo.

21 Člověk, byť byl ve cti, nemusí mít rozum,

podobá se zvířatům, jež zajdou.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti