Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 17.9.2015, 561. den čtení

„Ježíši, pravé světlo osvěcující každého člověka. Zjev mi všechny poklady moudrosti a poznání, které jsou v tobě ukryté. Daruj mi svého svatého Ducha, aby mě naučil to, co jsi hlásal. Dej, ať tvé slovo pronikne do mé duše a povede moje kroky. Amen.“

Žalmy, kapitola 133

1 Poutní píseň, Davidova.

Jaké dobro, jaké blaho

tam, kde bratří bydlí svorně!

2 Jako výborný olej na hlavě,

jenž kane na vous, na vous Áronovi,

kane mu na výstřih roucha.

3 Jak chermónská rosa,

která kane na sijónské hory.

Tam udílí Hospodin své požehnání,

život navěky.

Žalmy, kapitola 134

1 Poutní píseň.

Dobrořečte Hospodinu,

všichni Hospodinovi služebníci,

kteří stojíte v Hospodinově domě

za nočního času.

2 Pozvedejte ruce ke svatyni,

dobrořečte Hospodinu!

3 Hospodin ti žehnej ze Sijónu;

on učinil nebesa i zemi.

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti