Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

K tématu neděle

31. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 3.11.2018
Autor:
Přečtení: 904
Celý článek

Miluji to, čím jsem. Miluji prostředí, v němž žiji. Miluji ty, s nimiž žiji. Miluji to, co dělám.

Je mi s tebou dobře, Ježíši. A jdu za tebou.

30. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 24.10.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 843
Celý článek

Ježíš nechtěl být považován především za léčitele – hledal víru, probouzel ji a reagoval na ni.

29. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 19.10.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 865
Celý článek

 Štěstí není otázkou známostí, společenského vlivu, ocenění, funkcí, vyznamenání ... 

28. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 13.10.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 817
Celý článek

„Kdo si život neužije, ten ho není hoden“. Tak jak si užít život?

27. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 7.10.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 912
Celý článek

Evangelium o rodině prostupuje dějinami světa od stvoření člověka do naplnění tajemství smlouvy v Kristu na konci věků při Beránkově svatbě

25. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 22.9.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 962
Celý článek

Jedině přiznám-li si, před sebou samým i před ostatními své meze mohu se stát požehnáním pro druhé

24. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 15.9.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 909
Celý článek

Neúnavně nasloucháme svému „já“, svým důvodům, svému prospěchu. Vycházejí tucty knih, které vzdávají hold onomu „udělej si sám“

23. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 10.9.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 874
Celý článek

Láska působí soustředěnost pozornosti k jednomu, ale nezaslepuje pro druhé. Vášeň naopak je jakoby

22. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 2.9.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 843
Celý článek
Vědomí hříchu nám pomůže uznat chyby, provinění a zranění způsobená v minulosti a umožní nám, abychom se otevřeli cestě nového obrácení a s větším nasazením se po ní vydali.
 

 

21. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 25.8.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 877
Celý článek

Nepřiznat si a neprožít hloubku krize může také znamenat, že se člověk mine s možností obratu a nového počátku.