Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

K tématu neděle

3. neděle adventní - cyklus A

IlustraceVydáno: 10.12.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1329
Celý článek

My však máme být svědci, nikoliv policajti, průvodci, a ne soudci, přátelé, nikoliv špehové.

 

2. neděle adventní - cyklus A

IlustraceVydáno: 3.12.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1249
Celý článek

Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem. 

1. neděle adventní - cyklus A

IlustraceVydáno: 25.11.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1472
Celý článek

... oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo tak, že by to vyvolávalo žádosti.

Slavnost Krista Krále – cyklus C

IlustraceVydáno: 16.11.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1564
Celý článek

Dnes budeš se mnou v ráji.

33. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 10.11.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1528
Celý článek

17Budete pro mé jméno ode všech nenáviděni. 18Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. 19Vytrvalostí zachráníte svou duši.

 

32. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 4.11.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1381
Celý článek
38On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“ (Lk 20,27-38)
 

31. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 26.10.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1456
Celý článek

Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.

30. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 21.10.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1382
Celý článek
 Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství:

 

 

29. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 14.10.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1423
Celý článek
"Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“ (Lk 18,1-8)

28. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 7.10.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1471
Celý článek

Když jeden z deseti uzdravených zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl Ježíšovi k nohám tváří až k zemi a děkoval mu.