Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

K tématu neděle

32. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 4.11.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1480
Celý článek
38On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“ (Lk 20,27-38)
 

31. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 26.10.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1565
Celý článek

Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.

30. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 21.10.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1478
Celý článek
 Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství:

 

 

29. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 14.10.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1518
Celý článek
"Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“ (Lk 18,1-8)

28. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 7.10.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1576
Celý článek

Když jeden z deseti uzdravených zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl Ježíšovi k nohám tváří až k zemi a děkoval mu.

27. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 30.9.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1542
Celý článek

"Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.“  (Lk 17,5-10)

Informace

IlustraceVydáno: 23.8.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1719
Celý článek

V této rubrice v budoucnu naleznete krátké citace k tématu nedělního Božího slova. Minulou nedělí - 21. nedělí v mezidobí (21 .8. 2016) jsme zakončili všechny nedělní roční cykly A,B,C. Připravujeme pro vás ...více...

26. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 23.9.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1482
Celý článek

 31Odpověděl mu: 'Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'“ (Lk 16,19-31)

25. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 16.9.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1619
Celý článek

8bDěti tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než děti světla. 9A já vám říkám: Získávejte si přátele nespravedlivým mamonem, abyste - až ho nebude - byli přijati do příbytků věčných. (Lk 16,1-13)

24. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 10.9.2016
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1408
Celý článek