Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

K tématu neděle

8. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 1.3.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 837
Celý článek

Sebeobviňování je počátkem moudrosti a pojí se ke svaté Boží bázni. Učme se obviňovat sami sebe jako jednotlivce, jako instituci a jako společnost.

7. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 21.2.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 700
Celý článek

 ...jako měrou měříte, takovou se zase naměří vám. Buďte milosrdní...

6. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 15.2.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 694
Celý článek

Blahoslavenství zvěstují něco velkého. Ježíšovo poselství nás přitahuje, ale svět nás zaměřuje k jinému životnímu stylu. 

5. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 9.2.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 553
Celý článek

Vlažný člověk neumí vynaložit energii, ale hříšník má sílu jako světec; proto se světci v mnohém podobá. Jsem člověk hříšný, ale prosím, Pane, zůstaň!

4. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 3.2.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 556
Celý článek
Považuji náboženství za lidskou investici a pouštím se do „vyjednávání“ s Bohem ve snaze dosáhnout vlastních cílů? Potřebuji obrácení od boha zázraků k zázraku Boha...

 

3. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 25.1.2019
Autor:
Přečtení: 653
Celý článek

Ježíšovo kázání hýbe srdcem, naplňuje radostí, osvobozuje…

2. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 19.1.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 591
Celý článek

Život je tvořen mnoha maličkými každodenními drobnostmi. 

Slavnost Zjevení Páně

IlustraceVydáno: 6.1.2019
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 661
Celý článek

Naše srdce by měla být stále připravena nebrat slovo Bible jen jako jeden z předmětů naší zvědavosti, nýbrž jako pravdu, která nám říká, co je člověk 

4. neděle adventní - cyklus C

IlustraceVydáno: 18.12.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1408
Celý článek

Vděčně vzpomínám na to, co Pán vykonal v mém životě, v životě druhých, ve své církvi.

3. neděle adventní - cyklus C

IlustraceVydáno: 18.12.2018
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 567
Celý článek

Dobrořeč Bohu za jeho stvoření, za lidi i věci, a vyprošuj pro ně Boží milost. Žehnej!

Archiv článků: 1234567891011121314151617