Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Listopad s Lukášem

Dvacátá čtvrtá kapitola Lukášova evangelia

IlustraceVydáno: 27.11.2010
Autor:
Přečtení: 1680
Celý článek

27. listopadu 2010

Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený...

Dvacátá třetí kapitola Lukášova evangelia

IlustraceVydáno: 26.11.2010
Autor:
Přečtení: 1488
Celý článek

26. listopadu 2010

Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi. Vznesli proti němu žalobu: „Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk...

Dvacátá druhá kapitola Lukášova evangelia

IlustraceVydáno: 25.11.2010
Autor:
Přečtení: 1549
Celý článek

25. listopadu 2010

Blížil se svátek nekvašených chlebů, velikonoce. Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak by ho zahubili; báli se však lidu. Tu vstoupil...

Dvacátá první kapitola Lukášova evangelia

IlustraceVydáno: 24.11.2010
Autor:
Přečtení: 1648
Celý článek

24. listopadu 2010

Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince...

Dvacátá kapitola Lukášova evangelia

IlustraceVydáno: 23.11.2010
Autor:
Přečtení: 1276
Celý článek

23. listopadu 2010

Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přistoupili k němu velekněží a zákoníci se staršími a řekli: „Pověz nám...

Devatenáctá kapitola Lukášova evangelia

IlustraceVydáno: 22.11.2010
Autor:
Přečtení: 1466
Celý článek

22. listopadu 2010

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal...

Osmnáctá kapitola Lukášova evangelia

IlustraceVydáno: 20.11.2010
Autor:
Přečtení: 1422
Celý článek

20. listopadu 2010

Vypravoval jim podobenství...         (19. kapitola bude zveřejněná v pondělí; neděle je příležitost k reflexi a k dočtení nepřečtených kapitol)

Sedmnáctá kapitola Lukášova evangelia

IlustraceVydáno: 19.11.2010
Autor:
Přečtení: 1280
Celý článek

19. listopadu 2010

Ježíš řekl svým učedníkům: „Není možné, aby nepřišla pokušení; běda však tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něho lépe, kdyby...

Šestnáctá kapitola Lukášova evangelia

IlustraceVydáno: 18.11.2010
Autor:
Přečtení: 1314
Celý článek

18. listopadu 2010

Svým učedníkům řekl: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal...

Patnáctá kapitola Lukášova evangelia

IlustraceVydáno: 17.11.2010
Autor:
Přečtení: 1474
Celý článek

17. listopadu 2010

Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: „On přijímá hříšníky a...

Archiv článků: 123