Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

22. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 10.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 526
Celý článek

 

Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?  

 

21. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 10.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 637
Celý článek
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“

 

 

 

20. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 9.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 660
Celý článek

Z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“    

 


 

 

19. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 9.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 505
Celý článek

„Pane, zachraň mě!"  

 

19. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 22.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 239
Celý článek

Chci být člověkem, který čeká na svého Pána?

 

 


 

17. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 9.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 488
Celý článek
Ježíš řekl zástupům: Nebeské království je podobné pokladu, ukrytému v poli.  

Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. 

16. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 9.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 587
Celý článek
Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno."

 

 

 

15. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 9.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 667
Celý článek

A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat.“

 

Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný.

 

14. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 8.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 649
Celý článek

Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým.“ 

Vždyť moje jho netlačí a mé břemeno netíží.

13. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 8.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 549
Celý článek

Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.  

 

Za koho lidé pokládají Syna člověka?

 

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617