Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

20. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 18.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 477
Celý článek

Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.

 

 

19. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 15.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 449
Celý článek

 Jaký je můj vztah k Tělu a Krvi Kristově, ke svatému přijímání? Neprožívám snad mnoho věcí v životě intenzivněji než eucharistii a zvláště svaté přijímání?

 

 

18. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 15.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 530
Celý článek

Když nás něco nebaví, chodíme přesně na čas, nebo dokonce pozdě. Představte si, že vám z banky nabídnou sto tisíc eur.

 


 

 

17. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 15.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 493
Celý článek

Prostí lidé, kteří viděli zázračná uzdravení, šli za Ježíšem, protože doufali v další zázrak – třeba zázračné nasycení. Apoštolové, kteří žili s Božím Synem už dlouho, uvažovali pozemsky.

 

 


 

16. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 8.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 587
Celý článek
Ježíš chápe, že je třeba najít správnou rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Ví, že člověk není stroj. Všechno má svůj čas.

 

 


 

15. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 8.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 528
Celý článek

Ježíš posílá své nejbližší spolupracovníky do světa. Ježíšova slova o vyslání se tedy týkají i mne. Jsem si toho vědom?

 

 

14. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 8.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 593
Celý článek
Boha si můžeme představovat různě, ale Bůh je vždycky větší než my. Není povinen se nám zodpovídat, proč jedná tak či onak...

 


Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

IlustraceVydáno: 8.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 386
Celý článek

I já se mohu nadechnout Božího pokoje, který evangelium přináší.

13. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 8.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 530
Celý článek

Chci se Ježíše dotýkat s pevnou vírou, takovou, jakou ji měla nemocná žena. Nemusím mít žádný strach, když se chci přiblížit k Pánu.

 


 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

IlustraceVydáno: 8.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 540
Celý článek
Zachariáš nebyl schopen přijmout Boží režii. Selhal, jeho zbožnosti a víře chyběla dynamika. Spokojil se se svým údělem a vpravdě už nevěřil, že by Bůh mohl ukázat svou moc.

 


Archiv článků: 1234567891011121314151617