Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

3. neděle adventní - cyklus B

IlustraceVydáno: 28.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 660
Celý článek

Optimální světlo, v němž můžeme vidět Pána Ježíše, je světlo evangelia.

Já jsem hlas volajícího na poušti: ‚Vyrovnejte cestu Pánu‘.

 

2. neděle adventní - cyklus B

IlustraceVydáno: 28.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 821
Celý článek

Je životně důležité číst Písmo. Dokáže nás změnit, očistit naše srdce i mysl. 

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!

 

 

1. neděle adventní - cyklus B

IlustraceVydáno: 27.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 726
Celý článek
Chci Pána očekávat s bdělostí a věrností ve své práci? Vykonávám svou práci v moci, kterou jsem dostal svěřenu?

 

 

 

 

Slavnost Ježíše Krista Krále - cyklus A

IlustraceVydáno: 17.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 664
Celý článek

Kde se setkávám s Kristem ve svém životě? Vidím ho tam, kde je? Nebo se dívám tam, kde ho chci vidět já?

 
Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.
 

 

 

33. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 17.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 719
Celý článek

Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.

Zkus si připomenout jaké dary, schopnosti ti Pán svěřil. Jak
s nimi pracuješ? Jednáš s odvahou, nebo se strachem z Boha?

 


 

 

32. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 17.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 734
Celý článek

Ženich je tady! Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

 

Svátek posvěcení lateránské basiliky

IlustraceVydáno: 17.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 449
Celý článek

Nedělejte z domu mého Otce tržnici!

Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím!

31. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 17.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 701
Celý článek

Církev bývá občas v nenávisti kvůli některým jejím služebníkům, protože se chovají jako Mistři, Učitelé a ne jako služebníci.

 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

IlustraceVydáno: 17.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 531
Celý článek

„Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy."

Budeme souzeni podle lásky. Všechny gesta lásky, která učiníme se počítají. Je naším rozhodnutím, kde chceme vidět Krista a posloužit mu.

 

 

30. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 16.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 711
Celý článek

Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe.

 

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617