Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

Květná neděle - cyklus A

IlustraceVydáno: 25.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 425
Celý článek
Když se Ježíš a jeho učedníci přiblížili k Jeruzalému a přišli k Betfage u Olivové hory, poslal dva učedníky napřed...  

S jakými starostmi, bolestmi, ale i radostmi a nadějemi vstupuji do letošního Svatého týdne?

 

 

 

5. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 25.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 434
Celý článek

Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta.

 

 

4. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 25.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 503
Celý článek

 Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo zhřešil..."

 

3. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 25.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 469
Celý článek

Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. 

 

2. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 24.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 449
Celý článek

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. 

 

 

1. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 24.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 433
Celý článek

Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. 

 

8. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 16.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 432
Celý článek

Nejprve tedy hledejte (jeho) království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. 

 

 

 

7. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 16.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 466
Celý článek
Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ Ale já vám říkám: Neodporujte zlému."

  

 

6. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 16.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 481
Celý článek

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky..."

 

 

 

5. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 16.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 427
Celý článek
Ježíš řekl svým učedníkům:  „Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena?

 

 

 

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617