Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

8. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 16.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 450
Celý článek

Nejprve tedy hledejte (jeho) království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. 

 

 

 

7. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 16.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 482
Celý článek
Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ Ale já vám říkám: Neodporujte zlému."

  

 

6. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 16.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 502
Celý článek

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky..."

 

 

 

5. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 16.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 445
Celý článek
Ježíš řekl svým učedníkům:  „Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena?

 

 

 

 

Uvedení Páně do chrámu – cyklus A

IlustraceVydáno: 13.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 540
Celý článek

...světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.

 

4. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 13.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 494
Celý článek

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 

 

3. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 13.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 472
Celý článek

 Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.

 

2. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 13.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 465
Celý článek

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa!

 

 

Svátek Křtu Páně – cyklus A

IlustraceVydáno: 13.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 480
Celý článek

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít.

 

 

Slavnost Zjevení Páně – cyklus A, B, C

IlustraceVydáno: 12.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 540
Celý článek
Znamením pro mudrce byla hvězda, kterou viděli. Proto se vydali na dalekou cestu, hledali a našli Pána, skrytého Krále.

 


 

Archiv článků: 1234567891011121314151617