Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

3. neděle adventní – cyklus A

IlustraceVydáno: 12.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 388
Celý článek

 Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít...“

 

2. neděle adventní – cyklus A

IlustraceVydáno: 12.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 380
Celý článek

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“

 

 

 

1. neděle adventní - cyklus A

IlustraceVydáno: 12.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 405
Celý článek

Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. 

 

12. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 14.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 140
Celý článek

Ježíš nás nežádá, abychom zapřeli „to, co jsme“, ale „to, čím jsme se stali“.

 

 

Slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus B

IlustraceVydáno: 25.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 342
Celý článek

Kristovo království „není odsud“ a neřídí se logikou mocných tohoto světa. V čem tedy spočívá Kristovo království?

 

 

7. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 8.3.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 329
Celý článek

Když uděláme my to, co je v našich silách, Bůh doplní to, co my už udělat nemůžeme.

 

4. neděle postní – cyklus B

IlustraceVydáno: 8.2.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 413
Celý článek

My uštknutí hadem – zlým duchem – v hříchu potřebujeme pohled, pohled velice silný, pohled uzdravující.

 

2. neděle po Narození Páně - B

IlustraceVydáno: 3.3.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 439
Celý článek

 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.

 

18. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 9.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 402
Celý článek

Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům.   

Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!

 

9. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 24.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 470
Celý článek

 Ježíš řekl svým učedníkům: „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane!‘, vejde do nebeského království..."

 

Archiv článků: 123456789101112131415161718