Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

Slavnost Matky Boží Panny Marie

IlustraceVydáno: 6.3.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 529
Celý článek

Vezmeme si jen to, co jsme vykonali ve jménu Pána Ježíše v dobrém úmyslu. Začínejme proto všechno s tímto jménem Ježíš. Ctěme toto svaté jméno.

 

 

Svátek svaté Rodiny – cyklus A

IlustraceVydáno: 13.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 554
Celý článek

Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku... 

Každý muž či žena žijící z naděje ví, že Bůh jedná a překvapuje nás

i uprostřed nesnází. Bůh nás vždycky zaskočí.

 

4. neděle adventní – cyklus A

IlustraceVydáno: 12.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 484
Celý článek

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. 

Všichni můžeme utíkat před Bohem! Je to každodenní pokušení. Nenaslouchat Bohu, nenaslouchat jeho hlasu, neslyšet jeho nabídku, jeho pozvání v srdci...

 

3. neděle adventní – cyklus A

IlustraceVydáno: 12.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 440
Celý článek

 Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít...“

 

2. neděle adventní – cyklus A

IlustraceVydáno: 12.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 437
Celý článek

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“

 

 

 

1. neděle adventní - cyklus A

IlustraceVydáno: 12.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 468
Celý článek

Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. 

 

12. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 14.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 214
Celý článek

Ježíš nás nežádá, abychom zapřeli „to, co jsme“, ale „to, čím jsme se stali“.

 

 

Slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus B

IlustraceVydáno: 25.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 404
Celý článek

Kristovo království „není odsud“ a neřídí se logikou mocných tohoto světa. V čem tedy spočívá Kristovo království?

 

 

7. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 8.3.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 385
Celý článek

Když uděláme my to, co je v našich silách, Bůh doplní to, co my už udělat nemůžeme.

 

4. neděle postní – cyklus B

IlustraceVydáno: 8.2.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 479
Celý článek

My uštknutí hadem – zlým duchem – v hříchu potřebujeme pohled, pohled velice silný, pohled uzdravující.

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617