Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

31. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 17.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 732
Celý článek

Církev bývá občas v nenávisti kvůli některým jejím služebníkům, protože se chovají jako Mistři, Učitelé a ne jako služebníci.

 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

IlustraceVydáno: 17.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 584
Celý článek

„Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy."

Budeme souzeni podle lásky. Všechny gesta lásky, která učiníme se počítají. Je naším rozhodnutím, kde chceme vidět Krista a posloužit mu.

 

 

28. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 19.3.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 583
Celý článek

Za jaké události a skutečnosti v mém životě mohu velebit Boha? Jak je to s mojí vděčností Bohu?

19. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 22.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 408
Celý článek

Chci být člověkem, který čeká na svého Pána?

 

 


 

14. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 8.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 809
Celý článek

Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým.“ 

Vždyť moje jho netlačí a mé břemeno netíží.

8. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 16.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 547
Celý článek

Nejprve tedy hledejte (jeho) království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. 

 

 

 

4. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 13.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 637
Celý článek

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 

 

Slavnost Matky Boží Panny Marie

IlustraceVydáno: 6.3.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 642
Celý článek

Vezmeme si jen to, co jsme vykonali ve jménu Pána Ježíše v dobrém úmyslu. Začínejme proto všechno s tímto jménem Ježíš. Ctěme toto svaté jméno.

 

 

12. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 14.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 379
Celý článek

Ježíš nás nežádá, abychom zapřeli „to, co jsme“, ale „to, čím jsme se stali“.

 

 

Slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus B

IlustraceVydáno: 25.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 553
Celý článek

Kristovo království „není odsud“ a neřídí se logikou mocných tohoto světa. V čem tedy spočívá Kristovo království?

 

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617