Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

2. neděle velikonoční - cyklus A

IlustraceVydáno: 26.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 688
Celý článek

Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Ježíš stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“

 

 

 

 

Boží hod velikonoční

IlustraceVydáno: 7.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 807
Celý článek
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn.

 Novota nás často vystraší.

 

Květná neděle - cyklus A

IlustraceVydáno: 25.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 641
Celý článek
Když se Ježíš a jeho učedníci přiblížili k Jeruzalému a přišli k Betfage u Olivové hory, poslal dva učedníky napřed...  

S jakými starostmi, bolestmi, ale i radostmi a nadějemi vstupuji do letošního Svatého týdne?

 

 

 

5. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 25.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 682
Celý článek

Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta.

 

 

4. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 25.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 767
Celý článek

 Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo zhřešil..."

 

3. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 25.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 757
Celý článek

Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. 

 

2. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 24.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 753
Celý článek

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. 

 

 

1. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 24.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 684
Celý článek

Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. 

 

7. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 16.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 780
Celý článek
Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ Ale já vám říkám: Neodporujte zlému."

  

 

6. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 16.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 826
Celý článek

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky..."

 

 

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617