Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

1. neděle adventní - cyklus A

IlustraceVydáno: 12.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 645
Celý článek

Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. 

 

Slavnost Krista Krále – cyklus C

IlustraceVydáno: 4.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 331
Celý článek

Když Ježíše ukřižovali, lid stál a díval se. Členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě... 

 

 

 

Slavnost Ježíše Krista Krále - cyklus A

IlustraceVydáno: 17.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 696
Celý článek

Kde se setkávám s Kristem ve svém životě? Vidím ho tam, kde je? Nebo se dívám tam, kde ho chci vidět já?

 
Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.
 

 

 

33. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 15.11.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 156
Celý článek

Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: 6„Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte...

 

33. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 17.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 759
Celý článek

Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.

Zkus si připomenout jaké dary, schopnosti ti Pán svěřil. Jak
s nimi pracuješ? Jednáš s odvahou, nebo se strachem z Boha?

 


 

 

32. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 16.4.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 537
Celý článek

Bůh je Bohem živých, věčný život je realitou.

 

 

 

32. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 17.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 761
Celý článek

Ženich je tady! Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

 

31. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 27.3.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 602
Celý článek

 Ježíši záleží na každém z nás, na každém člověku kdekoliv na světě.

 

Slavnost Všech svatých

IlustraceVydáno: 25.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 377
Celý článek

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.

30. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 14.3.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 516
Celý článek

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu... 

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617