Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

3. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 11.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 387
Celý článek

Prožil jsem svoji amnestii? Jsem vděčný za to, že Bůh vyhlásil radostnou zvěst – evangelium, že naplnil svoje předpovědi?

 

 


 

2. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 14.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 479
Celý článek

Rozvíjejme svá přátelství, svou pozornost k druhým. Kéž my nechybíme tam, kde je nás třeba, mezi našimi bratry, bližními, kéž máme oči Ježíšovy Matky. Nouze se převážně skrývá, stydí se. Ukáže se jen dobrému oku, které je schopno vidět i za fasádu vnějškovosti.

 

 

 

 

Svátek Křtu Páně – cyklus C

IlustraceVydáno: 13.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 351
Celý článek

Každý, kdo bude skrze křest spojen s Ježíšem, stává se Otcovým oblíbencem! Posvěceni Duchem Svatým vstupujeme do Kristova poslání.

 

 


 

Slavnost Matky Boží Panny Marie - cyklus C

IlustraceVydáno: 13.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 286
Celý článek

Svátek Svaté Rodiny – cyklus C

IlustraceVydáno: 13.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 322
Celý článek

Mnoha skutečnostem ve vlastním životě, v životě církve nebo v dění světa hned nerozumíme, nechápeme. Jen mějme odvahu přemýšlet a uchovávat to v srdci.

 

 


 

Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční - cyklus C

IlustraceVydáno: 24.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 308
Celý článek

Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční - cyklus C

IlustraceVydáno: 13.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 271
Celý článek

4. neděle adventní C

IlustraceVydáno: 5.11.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 435
Celý článek

Bůh nám dává znamení, abychom viděli jeho činy, jeho obdarování pro nás. A také, abychom viděli, co od nás očekává.

 

 


 

3. neděle adventní C

IlustraceVydáno: 5.11.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 427
Celý článek
Jan je nesmlouvavý kazatel, je náročný v první řadě sám k sobě. Jan je pro nás velikým příkladem čestnosti, jasného slova.

 


 

2. neděle adventní - cyklus C

IlustraceVydáno: 5.11.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 426
Celý článek

 Jen Boží slovo je schopné v nás vytvořit naprostou věrnost. A zároveň má schopnost, abychom tímto Božím slovem poměřili všechna jiná slova, všechny jiné výzvy...

 

 

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617