Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

25. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 14.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 789
Celý článek

Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?

 
Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na vinici.

24. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 5.3.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 554
Celý článek

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli.

 

24. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 14.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 742
Celý článek
„Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“

 

 

 

23. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 1.3.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 426
Celý článek

Mít Krista na prvním místě – je to pro mě jen věta, která mi nic neříká, nebo cíl, o který usiluji?

 

 

 

23. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 13.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 661
Celý článek
Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.

 

 

 

22. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 27.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 435
Celý článek

Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor. On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa...

 

 

 

 

22. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 10.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 685
Celý článek

 

Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?  

 

21. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 25.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 483
Celý článek

Kolik lidí bude spaseno? Budou to i moji nejbližší?

 

 


 

21. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 10.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 781
Celý článek
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“

 

 

 

20. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 25.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 416
Celý článek
On chce spalovat naše hříchy. On nás chce zahřát ve strastech světa a tlaku pokušení.

 

 

 

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617