Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

14. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 18.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 381
Celý článek

Ježíšův posel dostává velice důležitou kvalifikační podmínku: Musí být člověkem pokoje a šiřitelem pokoje.

 

 


 

13. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 15.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 373
Celý článek

Následování Ježíše vyžaduje pevné a rozhodné spojení s ním.

 

13. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 8.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 682
Celý článek

Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.  

 

Za koho lidé pokládají Syna člověka?

 

 

12. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 14.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 349
Celý článek

Ježíš nás nežádá, abychom zapřeli „to, co jsme“, ale „to, čím jsme se stali“.

 


 

 

12. neděle v mezidobí - cyklus A

IlustraceVydáno: 7.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 656
Celý článek

 Nebojte se lidí... Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech!

 

 

Slavnost Nejsvětější Trojice - cyklus C

IlustraceVydáno: 30.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 503
Celý článek

Je-li Bůh láska, pak to nemůže být samotářský Bůh, protože láska existuje jedině mezi dvěma či více osobami.

 

 

Slavnost Seslání Ducha Svatého - cyklus C

IlustraceVydáno: 30.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 408
Celý článek

Poznávacím znamením Kristovy blízkosti je skutečný pokoj. Často jsme plni strachu ze své budoucnosti, strachu z nás samých, z našich hříchů nebo slabostí.

 

 


 

Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus A

IlustraceVydáno: 7.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 722
Celý článek

Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

 

 

 

7. neděle velikonoční - cyklus C

IlustraceVydáno: 30.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 362
Celý článek

Známe Boží lásku natolik, že pro ni dokážeme být skutečně jednotni v církvi tak, jak za to prosil Pán Ježíš?

 

 

 

 

Boží hod svatodušní – cyklus A

IlustraceVydáno: 7.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 724
Celý článek

Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého.“

 

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617