Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

5. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 25.1.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 486
Celý článek

Ježíš ukazuje svou moc uzdravením Petrovy tchyně. Ježíšovy zázraky však nejsou předváděním moci.

 

Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. 

 

4. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 25.1.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 407
Celý článek

Boží přítomnost je vždy nesnesitelná pro Zlého. Neberme působení padlého anděla na lehkou váhu. Není s ním žádná dohoda. Nemá smysl se s ním domlouvat.

 

Co je to? Nové učení – a s takovou mocí!

 

3. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 25.1.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 324
Celý článek


Bůh sám prosí člověka, aby šel za ním. Nikdo mě nemůže povolat kromě něho. Nikdo však také nemůže odpovědět místo mě.

 

Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.

 

2. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 25.1.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 287
Celý článek

 On o tobě ví, on tě zná. On z tebe něco udělá, třeba docela jiného, než si myslíš, na co máš…

Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne.

 

Svátek Křtu Páně – cyklus B

IlustraceVydáno: 8.3.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 648
Celý článek

Vím o tom, že Otec „si mě vyvolil“? Zamiloval?  

Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!

 

Svátek Svaté Rodiny - cyklus B

IlustraceVydáno: 28.3.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 581
Celý článek

 Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.

 

Slavnost Narození Páně

IlustraceVydáno: 6.3.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 495
Celý článek

Panna Maria a sv. Josef se ujímají novorozeňátka a dělají, co mohou. To je vyjádření jejich hlubokého klanění se Kristu. 

 

 

4. neděle adventní - cyklus B

IlustraceVydáno: 3.3.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 551
Celý článek

Zázrak „vtělení“ se stal skrze prosté ať se stane. Kéž Mariino ať se stane nás v těchto dnech doprovází a zůstává v našem srdci a rtech.

Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“

 

 

 

 

3. neděle adventní - cyklus B

IlustraceVydáno: 28.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 494
Celý článek

Optimální světlo, v němž můžeme vidět Pána Ježíše, je světlo evangelia.

Já jsem hlas volajícího na poušti: ‚Vyrovnejte cestu Pánu‘.

 

2. neděle adventní - cyklus B

IlustraceVydáno: 28.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 671
Celý článek

Je životně důležité číst Písmo. Dokáže nás změnit, očistit naše srdce i mysl. 

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!

 

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617