Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

3. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 13.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 902
Celý článek

 Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.

 

2. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 13.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 836
Celý článek

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa!

 

 

Křtu Páně - A

IlustraceVydáno: 13.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 1714
Celý článek

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít.

 

 

Zjevení Páně

IlustraceVydáno: 12.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 938
Celý článek
Znamením pro mudrce byla hvězda, kterou viděli. Proto se vydali na dalekou cestu, hledali a našli Pána, skrytého Krále.

 


 

2. neděle po Narození Páně

IlustraceVydáno: 12.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 770
Celý článek

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. 

Oslovuje mě Boží Slovo? Působí ve mě?

 

Slavnost Matky Boží Panny Marie - cyklus A B C

IlustraceVydáno: 13.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 656
Celý článek

Svátek svaté Rodiny – cyklus A

IlustraceVydáno: 13.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 957
Celý článek

Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku... 

Každý muž či žena žijící z naděje ví, že Bůh jedná a překvapuje nás

i uprostřed nesnází. Bůh nás vždycky zaskočí.

 

4. neděle adventní – cyklus A

IlustraceVydáno: 12.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 885
Celý článek

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. 

Všichni můžeme utíkat před Bohem! Je to každodenní pokušení. Nenaslouchat Bohu, nenaslouchat jeho hlasu, neslyšet jeho nabídku, jeho pozvání v srdci...

 

3. neděle adventní – cyklus A

IlustraceVydáno: 12.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 853
Celý článek

 Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít...“

 

2. neděle adventní – cyklus A

IlustraceVydáno: 12.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 835
Celý článek

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“

 

 

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617