Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

3. neděle postní - cyklus C

IlustraceVydáno: 17.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 524
Celý článek

Všechny události života je třeba chápat v hlubších souvislostech. Evangelium nám nabízí, abychom viděli zlo v sobě, a tak se mohli obrátit.

 

 

 


 

2. neděle postní - cyklus C

IlustraceVydáno: 17.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 562
Celý článek

Poslouchat Ježíše totiž není pouze povinnost, ale je to i milost, výsada.

 

 


 

1. neděle postní - cyklus C

IlustraceVydáno: 16.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 547
Celý článek

V našem životě občas děláme větší či menší smlouvy se zlem: „taková je doba“, „když tak žijí všichni“ nebo „jinak to nejde“... Oproti tomu vidíme pevnost Kristovu při pokušeních.

 

 


 

9. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 15.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 312
Celý článek

Nenalézá Pán Ježíš opravdovější víru u „prostých“ věřících než u těch, kteří by živé a hluboké víře měli učit?

 

 


 

5. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 11.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 564
Celý článek

Musíme mít ztišenou duši pro jiná drobná volání. Je to volání k lepšímu: třeba k nějaké rozhodnosti, k nějaké práci, která se nám nelíbí, k sebezáporu, k odpuštění, k dobrému skutku…

 

 


 

4. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 11.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 498
Celý článek

Dejme se jako Ježíš vést jen Duchem Svatým! Vydejme se jednou na cestu prožívat sílu Ježíšova Ducha. Ježíš použil prosté slovo, které bylo z Písma. To je účinný prostředek evangelizace. Učme se po vzoru Pána Ježíše milým – libým slovům, laskavému a přívětivému vystupování, přitom však rozhodnému!

 

 


 

Uvedení Páně do chrámu

IlustraceVydáno: 13.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 663
Celý článek

...světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.

 

3. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 11.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 561
Celý článek

Prožil jsem svoji amnestii? Jsem vděčný za to, že Bůh vyhlásil radostnou zvěst – evangelium, že naplnil svoje předpovědi?

 

 


 

2. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 14.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 653
Celý článek

Rozvíjejme svá přátelství, svou pozornost k druhým. Kéž my nechybíme tam, kde je nás třeba, mezi našimi bratry, bližními, kéž máme oči Ježíšovy Matky. Nouze se převážně skrývá, stydí se. Ukáže se jen dobrému oku, které je schopno vidět i za fasádu vnějškovosti.

 

 

 

 

Svátek Křtu Páně – cyklus C

IlustraceVydáno: 13.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 525
Celý článek

Každý, kdo bude skrze křest spojen s Ježíšem, stává se Otcovým oblíbencem! Posvěceni Duchem Svatým vstupujeme do Kristova poslání.

 

 


 

Archiv článků: 1234567891011121314151617