Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

5. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 11.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 673
Celý článek

Musíme mít ztišenou duši pro jiná drobná volání. Je to volání k lepšímu: třeba k nějaké rozhodnosti, k nějaké práci, která se nám nelíbí, k sebezáporu, k odpuštění, k dobrému skutku…

 

 


 

4. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 11.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 615
Celý článek

Dejme se jako Ježíš vést jen Duchem Svatým! Vydejme se jednou na cestu prožívat sílu Ježíšova Ducha. Ježíš použil prosté slovo, které bylo z Písma. To je účinný prostředek evangelizace. Učme se po vzoru Pána Ježíše milým – libým slovům, laskavému a přívětivému vystupování, přitom však rozhodnému!

 

 


 

Uvedení Páně do chrámu

IlustraceVydáno: 13.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 814
Celý článek

...světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.

 

3. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 11.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 671
Celý článek

Prožil jsem svoji amnestii? Jsem vděčný za to, že Bůh vyhlásil radostnou zvěst – evangelium, že naplnil svoje předpovědi?

 

 


 

2. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 14.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 743
Celý článek

Rozvíjejme svá přátelství, svou pozornost k druhým. Kéž my nechybíme tam, kde je nás třeba, mezi našimi bratry, bližními, kéž máme oči Ježíšovy Matky. Nouze se převážně skrývá, stydí se. Ukáže se jen dobrému oku, které je schopno vidět i za fasádu vnějškovosti.

 

 

 

 

Svátek Křtu Páně – cyklus C

IlustraceVydáno: 13.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 641
Celý článek

Každý, kdo bude skrze křest spojen s Ježíšem, stává se Otcovým oblíbencem! Posvěceni Duchem Svatým vstupujeme do Kristova poslání.

 

 


 

Svátek Svaté Rodiny – cyklus C

IlustraceVydáno: 13.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 557
Celý článek

Mnoha skutečnostem ve vlastním životě, v životě církve nebo v dění světa hned nerozumíme, nechápeme. Jen mějme odvahu přemýšlet a uchovávat to v srdci.

 

 


 

Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční - cyklus C

IlustraceVydáno: 24.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 535
Celý článek

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

IlustraceVydáno: 8.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 470
Celý článek

I já se mohu nadechnout Božího pokoje, který evangelium přináší.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

IlustraceVydáno: 8.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 624
Celý článek
Zachariáš nebyl schopen přijmout Boží režii. Selhal, jeho zbožnosti a víře chyběla dynamika. Spokojil se se svým údělem a vpravdě už nevěřil, že by Bůh mohl ukázat svou moc.

 


Archiv článků: 1234567891011121314151617