Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem - Archiv 2

4. neděle velikonoční - cyklus A

IlustraceVydáno: 7.5.2014
Autor: Petr Nešpor
Přečtení: 1728
Celý článek

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu.

3. neděle velikonoční - cyklus A

IlustraceVydáno: 29.4.2014
Autor: Petr Nešpor
Přečtení: 1535
Celý článek

Když Ježíš potká nás, ptá se nejdříve: Co je s tebou? Co tě tíží? Pověz mi to.

2. neděle velikonoční – cyklus A

IlustraceVydáno: 25.4.2014
Autor: Petr Nešpor
Přečtení: 1523
Celý článek
1. května 2011
Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Ježíš stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“

 

Hod Boží velikonoční - cyklus A

IlustraceVydáno: 16.4.2014
Autor: Petr Nešpor
Přečtení: 1973
Celý článek

Novota nás často vystraší…

Květná neděle - cyklus A

IlustraceVydáno: 11.4.2014
Autor: Administrátor
Přečtení: 2156
Celý článek

S jakými starostmi, bolestmi, ale i radostmi a nadějemi vstupuji do letošního Svatého týdne?

5. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 2.4.2014
Autor: Administrátor
Přečtení: 1921
Celý článek
6. dubna 2014
Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta.

 

4. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 29.3.2014
Autor: Petr Nešpor, Marie Pospíšilová
Přečtení: 1933
Celý článek

 30 března 2014

 Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo zhřešil..."

3. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 22.3.2014
Autor: Petr Nešpor
Přečtení: 2261
Celý článek
23.března 2014

Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. 

2. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 13.3.2014
Autor: Petr Nešpor
Přečtení: 1916
Celý článek
16. března 2014
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. 

 

1. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 5.3.2014
Autor: Petr Nešpor
Přečtení: 1963
Celý článek

9. března 2014

Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. 

Archiv článků: 12345678910111213141516