Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem - Archiv 2

8. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 20.2.2014
Autor: Petr Nešpor
Přečtení: 1895
Celý článek

2. března 2014

Nejprve tedy hledejte (jeho) království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. 

7. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 12.2.2014
Autor: Petr Nešpor
Přečtení: 1620
Celý článek
23. února 2014
 
Ježíš řekl svým učedníkům: 38„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ 39Ale já vám říkám: Neodporujte zlému.

 

6. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 6.2.2014
Autor: Petr Nešpor
Přečtení: 2231
Celý článek

17. února 2014

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky..."

5. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 29.1.2014
Autor: Petr Nešpor
Přečtení: 1708
Celý článek
9. února 2014
Ježíš řekl svým učedníkům:  „Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena?

 

Uvedení Páně do chrámu – cyklus A

IlustraceVydáno: 23.1.2014
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1989
Celý článek

2. února 2014

...světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.

3. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 15.1.2014
Autor: Petr Nešpor
Přečtení: 2013
Celý článek
26. ledna 2013

Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.

2. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 8.1.2014
Autor: Administrátor
Přečtení: 1840
Celý článek
19. ledna 2011
Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa!

 

Svátek Křtu Páně – cyklus A

IlustraceVydáno: 1.1.2014
Autor: Administrátor
Přečtení: 1937
Celý článek
12. ledna 2014
Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít.

 

2. neděle po Narození Páně – cyklus A

IlustraceVydáno: 4.1.2014
Autor: Petr Nešpor
Přečtení: 1633
Celý článek

Oslovuje mě Boží Slovo? Působí ve mě?

Svátek svaté Rodiny – cyklus A

IlustraceVydáno: 27.12.2013
Autor: Administrátor
Přečtení: 1719
Celý článek

Každý muž či žena žijící z naděje ví, že Bůh jedná a překvapuje nás

i uprostřed nesnází. Bůh nás vždycky zaskočí.

Archiv článků: 12345678910111213141516