Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem - Archiv 2

4. neděle adventní – cyklus A

IlustraceVydáno: 20.12.2013
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1672
Celý článek

Všichni můžeme utíkat před Bohem! Je to každodenní pokušení. Nenaslouchat Bohu, nenaslouchat Jeho hlasu, neslyšet Jeho nabídku, Jeho pozvání v srdci...

2. neděle adventní – cyklus A

IlustraceVydáno: 27.11.2013
Autor: Administrátor
Přečtení: 1761
Celý článek

8. prosince 2013 

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“

 

1. neděle adventní - cyklus A

IlustraceVydáno: 20.11.2013
Autor: pn
Přečtení: 2032
Celý článek
1.prosince 2013

Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. 

Slavnost Krista Krále – cyklus C

IlustraceVydáno: 12.11.2013
Autor: im&pn
Přečtení: 1984
Celý článek

24. listopadu 2010

Když Ježíše ukřižovali, lid stál a díval se. Členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě... 

33. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 6.11.2013
Autor: Administrátor
Přečtení: 2288
Celý článek

17. listopadu 2010 

Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: 6„Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte...

32. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 30.10.2013
Autor: Administrátor
Přečtení: 2272
Celý článek

10. listopadu 2013 

K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho...

31. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 23.10.2013
Autor: im&pn
Přečtení: 2310
Celý článek

3. listopadu 2013

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše...

30. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 16.10.2013
Autor: im&pn
Přečtení: 2029
Celý článek

27. října 2013

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu... 

29. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 9.10.2013
Autor: im&pn
Přečtení: 2098
Celý článek

20. října 2013 

Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal.“

28. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 2.10.2013
Autor: im&pn
Přečtení: 1904
Celý článek

13. října 2010

Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál 13a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ 

Archiv článků: 12345678910111213141516