Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem - Archiv 2

27. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 30.9.2013
Autor: im&pn
Přečtení: 2606
Celý článek

6. října 2010

Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“

26. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 20.9.2013
Autor: im&pn
Přečtení: 2424
Celý článek

29.září 2013

Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák - jmenoval se Lazar...

25. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 15.9.2013
Autor: im&pn
Přečtení: 2848
Celý článek

22. září 2013

Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek.

24. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 9.9.2013
Autor:
Přečtení: 2360
Celý článek

15. září 2013

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ 

23. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 6.9.2013
Autor:
Přečtení: 2403
Celý článek

8. září 2013

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry - ano i sám sebe...

22. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 29.8.2013
Autor:
Přečtení: 2256
Celý článek

2.září 2013

Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor. On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa...

12. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 19.6.2015
Autor: Administrátor
Přečtení: 2611
Celý článek

Dokážeme věřit více Ježíšovým slovům, než našim strachům?

Archiv článků: 12345678910111213141516