Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

TBS - archiv

26. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 16.9.2011
Autor: Administrátor
Přečtení: 2965
Celý článek
 
25. září 2011
 
„Mně se nechce", ale potom toho litoval, a přece šel.

25. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 16.9.2011
Autor:
Přečtení: 3082
Celý článek

18. září 2011

Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?
 

24. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 9.9.2011
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 2744
Celý článek
11. září 2011
„Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“

 

23. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 28.8.2011
Autor:
Přečtení: 3426
Celý článek
4. září 2011
Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.

 

22. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 20.8.2011
Autor:
Přečtení: 3239
Celý článek

28. srpna 2011

Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?  

21. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 14.8.2011
Autor:
Přečtení: 2535
Celý článek
21. srpna 2011
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“

 

20. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 7.8.2011
Autor:
Přečtení: 2632
Celý článek

14. srpna 2011

Z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“    

19. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 25.7.2011
Autor:
Přečtení: 3819
Celý článek

7. srpna 2011
„Pane, zachraň mě!"  

18. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 24.7.2011
Autor:
Přečtení: 2470
Celý článek

31. července 2011

Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům.  

17. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 16.7.2011
Autor:
Přečtení: 3685
Celý článek
24. července 2011
Ježíš řekl zástupům: Nebeské království je podobné pokladu, ukrytému v poli. 
Archiv článků: 12345678910111213141516