Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

TBS - archiv

16. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 9.7.2011
Autor:
Přečtení: 3228
Celý článek
17. července 2011
Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno."

15. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 4.7.2011
Autor:
Přečtení: 2657
Celý článek

10. července 2011

A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat.  

14. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 26.6.2011
Autor:
Přečtení: 3600
Celý článek
3. července 2011
 
Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým;

 

13. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 20.6.2011
Autor:
Přečtení: 2799
Celý článek

26. června 2011

Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.  

Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus A

IlustraceVydáno: 13.6.2011
Autor:
Přečtení: 3127
Celý článek
19. června 2011
Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 

 

Boží hod svatodušní – cyklus A

IlustraceVydáno: 8.6.2011
Autor:
Přečtení: 2486
Celý článek
12. června 2011
Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého. 

 

7. neděle velikonoční – cyklus A

IlustraceVydáno: 29.5.2011
Autor:
Přečtení: 2543
Celý článek
5. června 2011
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: "Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe."

 

6. neděle velikonoční – cyklus A

IlustraceVydáno: 22.5.2011
Autor:
Přečtení: 2594
Celý článek
29. května 2011
A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy.

 

5. neděle velikonoční – cyklus A

IlustraceVydáno: 17.5.2011
Autor:
Přečtení: 2597
Celý článek
22. května 2011
 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne. 2V domě mého Otce je mnoho příbytků.

 

4. neděle velikonoční – cyklus A

IlustraceVydáno: 8.5.2011
Autor:
Přečtení: 2863
Celý článek
15. května 2011
Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí.

 

Archiv článků: 12345678910111213141516