Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

TBS - archiv

3. neděle velikonoční – cyklus A

IlustraceVydáno: 30.4.2011
Autor:
Přečtení: 2789
Celý článek

8. května 2011

Dva z Ježíšových učedníků se ubírali toho dne (prvního po sobotě) do vesnice zvané Emauzy...

 

2. neděle velikonoční – cyklus A

IlustraceVydáno: 25.4.2011
Autor:
Přečtení: 2827
Celý článek
1. května 2011
Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Ježíš stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“

 

Boží hod velikonoční – cyklus A

IlustraceVydáno: 16.4.2011
Autor:
Přečtení: 2844
Celý článek
24. dubna 2011
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn.

 

Květná neděle - cyklus A

IlustraceVydáno: 12.4.2011
Autor:
Přečtení: 3399
Celý článek
17. dubna 2011
Když se Ježíš a jeho učedníci přiblížili k Jeruzalému a přišli k Betfage u Olivové hory, poslal dva učedníky napřed...

 

5. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 2.4.2011
Autor:
Přečtení: 3110
Celý článek
10. dubna 2011
Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta.

 

4. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 1.4.2011
Autor:
Přečtení: 3291
Celý článek

 3. dubna 2011

 Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo zhřešil..."

3. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 24.3.2011
Autor:
Přečtení: 3211
Celý článek

27. března 2011

Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. 

2. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 13.3.2011
Autor:
Přečtení: 3217
Celý článek
20. března 2011
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. 

 

1. neděle postní – cyklus A

IlustraceVydáno: 5.3.2011
Autor:
Přečtení: 3196
Celý článek

13. března 2011

Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. 

9. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 26.2.2011
Autor:
Přečtení: 4717
Celý článek

 6. března 2011

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane!‘, vejde do nebeského království 

Archiv článků: 12345678910111213141516