Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

TBS - archiv

8. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 20.2.2011
Autor:
Přečtení: 3740
Celý článek

27. února 2011

Nejprve tedy hledejte (jeho) království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. 

7. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 12.2.2011
Autor:
Přečtení: 3164
Celý článek
20. února 2011
 
Ježíš řekl svým učedníkům: 38„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ 39Ale já vám říkám: Neodporujte zlému.

 

6. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 6.2.2011
Autor:
Přečtení: 3348
Celý článek

13. února 2011

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky..."

5. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 29.1.2011
Autor:
Přečtení: 3853
Celý článek
6. února 2011
Ježíš řekl svým učedníkům:  „Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena?

 

4. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 23.1.2011
Autor:
Přečtení: 6662
Celý článek

30. ledna 2011

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 

3. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 15.1.2011
Autor:
Přečtení: 3190
Celý článek

 23. ledna 2011
Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.

2. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 8.1.2011
Autor:
Přečtení: 3304
Celý článek
16. ledna 2011
Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa!

 

Svátek Křtu Páně – cyklus A

IlustraceVydáno: 1.1.2011
Autor:
Přečtení: 3212
Celý článek
9. ledna 2010
Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít.

 

2. neděle vánoční – cyklus A

IlustraceVydáno: 25.12.2010
Autor:
Přečtení: 2651
Celý článek
2. ledna 2011                                                                                  
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. 

 

Svátek Svaté rodiny – cyklus A

IlustraceVydáno: 18.12.2010
Autor:
Přečtení: 3187
Celý článek
26. prosince 2010
Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku...

 

Archiv článků: 12345678910111213141516