Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

TBS - archiv

4. neděle adventní – cyklus A

IlustraceVydáno: 11.12.2010
Autor:
Přečtení: 3319
Celý článek
9. prosince 2010
 
S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. 

3. neděle adventní – cyklus A

IlustraceVydáno: 4.12.2010
Autor:
Přečtení: 3440
Celý článek

12. prosince 2010

 Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít...“

2. neděle adventní – cyklus A

IlustraceVydáno: 27.11.2010
Autor:
Přečtení: 3339
Celý článek

5. prosince 2010 

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“

 

1. neděle adventní - cyklus A

IlustraceVydáno: 20.11.2010
Autor:
Přečtení: 5601
Celý článek
28. listopadu 2010

Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. 

Slavnost Krista Krále – cyklus C

IlustraceVydáno: 12.11.2010
Autor:
Přečtení: 3047
Celý článek

21. listopadu 2010

Když Ježíše ukřižovali, lid stál a díval se. Členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě... 

33. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 6.11.2010
Autor:
Přečtení: 3478
Celý článek

14. listopadu 2010 

Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: 6„Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte...

32. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 30.10.2010
Autor:
Přečtení: 3447
Celý článek

7. listopadu 2010 

K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho...

31. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 23.10.2010
Autor:
Přečtení: 3451
Celý článek

 31. října 2010

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše...

30. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 16.10.2010
Autor:
Přečtení: 3015
Celý článek

24. října 2010

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu...

29. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 9.10.2010
Autor:
Přečtení: 3026
Celý článek

17. října 2010 

Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal.“

Archiv článků: 12345678910111213141516