Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

TBS - archiv

28. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 2.10.2010
Autor:
Přečtení: 3599
Celý článek

10. října 2010

Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál 13a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ 

27. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 30.9.2010
Autor:
Přečtení: 3666
Celý článek

3. října 2010

Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“

26. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 20.9.2010
Autor:
Přečtení: 3569
Celý článek

26. září 2010

Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák - jmenoval se Lazar...

25. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 15.9.2010
Autor:
Přečtení: 4430
Celý článek

19. září 2010

Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek.

24. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 9.9.2010
Autor:
Přečtení: 3284
Celý článek

12. září 2010

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ 

23. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 4.9.2010
Autor:
Přečtení: 4079
Celý článek

5. září 2010

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry - ano i sám sebe...

22. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 29.8.2010
Autor:
Přečtení: 3038
Celý článek

29.srpna 2010

Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor. On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa...

Archiv článků: 12345678910111213141516