Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

TBS - archiv

3. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 24.1.2013
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1937
Celý článek

Prožil jsem svoji amnestii? Jsem vděčný za to, že Bůh vyhlásil radostnou zvěst – evangelium, že naplnil svoje předpovědi?

2. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 18.1.2013
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 2340
Celý článek

Rozvíjejme svá přátelství, svou pozornost k druhým. Ty, starý medvěde, který už nenosíš růže své bábě, kup zase jednou kytici a zanes ji ženě! Bude mít velkou radost.

Svátek Křtu Páně – cyklus C

IlustraceVydáno: 11.1.2013
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1795
Celý článek

Každý, kdo bude skrze křest spojen s Ježíšem, stává se Otcovým oblíbencem! Posvěceni Duchem Svatým vstupujeme do Kristova poslání.

Slavnost Zjevení Páně – cyklus A, B, C

IlustraceVydáno: 2.1.2013
Autor: Administrátor
Přečtení: 1926
Celý článek
Znamením pro mudrce byla hvězda, kterou viděli. Proto se vydali na dalekou cestu, hledali a našli Pána, skrytého Krále.

Svátek Svaté rodiny – cyklus C

IlustraceVydáno: 24.12.2012
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1948
Celý článek

Mnoha skutečnostem ve vlastním životě, v životě církve nebo v dění světa hned nerozumíme, nechápeme. Jen mějme odvahu přemýšlet a uchovávat to v srdci.

4. neděle adventní C

IlustraceVydáno: 19.12.2012
Autor: Administrátor
Přečtení: 1857
Celý článek

Bůh nám dává znamení, abychom viděli jeho činy, jeho obdarování pro nás. A také, abychom viděli, co od nás očekává.

3. neděle adventní C

IlustraceVydáno: 12.12.2012
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1810
Celý článek
Jan je nesmlouvavý kazatel, je náročný v první řadě sám k sobě. Jan je pro nás velikým příkladem čestnosti, jasného slova.

2. neděle adventní C

IlustraceVydáno: 4.12.2012
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1753
Celý článek

 Jen Boží slovo je schopné v nás vytvořit naprostou věrnost. A zároveň má schopnost, abychom tímto Božím slovem poměřili všechna jiná slova, všechny jiné výzvy...

1. neděle adventní C

IlustraceVydáno: 30.11.2012
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 1980
Celý článek

Zlo dosáhne svého vrcholu na konci času a Syn člověka přijde, aby nás zachránil.

Slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus B

IlustraceVydáno: 22.11.2012
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 2170
Celý článek

Kristovo království „není odsud“ a neřídí se logikou mocných tohoto světa. V čem tedy spočívá Kristovo království?

 

Archiv článků: 12345678910111213141516