Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Vezmi a čti celou Bibli

rozpis na 17.1.2015, 369. den čtení

„Bože, který oživuješ, chci se vystavit působení tvého slova. Otevři mé oči a uši, abych tvému slovu rozuměl. Otevři mé srdce, aby se mne tvé slovo dotklo. Otevři mé ruce, aby tvé slovo bylo pro ostatní poznatelné. Pro toto všechno si vyprošuji tvého posilujícího Ducha. Amen.“

Žalmy, kapitola 58

1 Pro předního zpěváka, jako: „Nevyhlazuj!“ Davidův, pamětní zápis.

2 Opravdu svou němotou hlásáte spravedlnost?

Lidé, soudíte dle práva?

3 V zemi jednáte, jak podlé srdce velí,

razíte si cestu násilím svých rukou.

4 Svévolníci, ti se odrodili hned v matčině lůně,

z mateřského života se lháři dali bludnou cestou.

5 Mají jedu jako hadi,

jsou jak hluchá zmije, když si zacpe uši,

6 aby neslyšela kouzelnický šepot

zaklínače zkušeného v zaklínání.

7 Bože, vylámej jim zuby v ústech,

vyraz tesáky těch lvíčat, Hospodine!

8 Ať se rozplynou jak tratící se vody,

ať se tomu, kdo napne luk, ztupí šípy.

9 Ať se ztratí jako slizký plž,

jako potracený plod, který neuzřel slunce.

10 Dříve než co pochopí, už trním pod hrnci vám budou,

smete je vichr, ať svěží či zprahlé.

11 Radovat se bude spravedlivý, až uzří tu pomstu,

omyje si nohy v krvi svévolníka.

12 A lidé si řeknou: „Spravedlivý ovoce se dočkal.

Ano, Bůh to je, kdo na zemi soud koná.“

„Bože,děkuji ti za tvé slovo. Je něčím více než naukou, více než zákonem, více než receptem. Týká se mého života, klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje. Otvírej mě tomuto slovu a daruj mi odvahu a sílu žít podle něho. Amen.“

Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti