Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

Boží hod velikonoční - cyklus C

IlustraceVydáno: 21.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 653
Celý článek

Není pro nás lepší zpráva než právě tato. Vstal z mrtvých!

 

 

 

Květná neděle - cyklus C

IlustraceVydáno: 21.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 721
Celý článek

Touto nedělí začíná Svatý týden, který můžeme charakterizovat třemi slovy: hosana, ukřižuj, aleluja.

 

 


5. neděle postní - cyklus C

IlustraceVydáno: 21.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 709
Celý článek

Ježíš nehodil kamenem po ženě, protože nechce smrt hříšníka, ale obrácení a život. Proto ani i my nemůžeme házet", ať jde o kohokoli.

 

 

 

4. neděle postní - cyklus C

IlustraceVydáno: 18.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 757
Celý článek

V postavě marnotratného syna se může ocitnout každý z nás. Stejně tak se i naše myšlení
a chování někdy podobá postojům staršího syna.

 

 


 

3. neděle postní - cyklus C

IlustraceVydáno: 17.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 817
Celý článek

Všechny události života je třeba chápat v hlubších souvislostech. Evangelium nám nabízí, abychom viděli zlo v sobě, a tak se mohli obrátit.

 

 

 


 

2. neděle postní - cyklus C

IlustraceVydáno: 17.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 848
Celý článek

Poslouchat Ježíše totiž není pouze povinnost, ale je to i milost, výsada.

 

 


 

1. neděle postní - cyklus C

IlustraceVydáno: 16.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 970
Celý článek

V našem životě občas děláme větší či menší smlouvy se zlem: „taková je doba“, „když tak žijí všichni“ nebo „jinak to nejde“... Oproti tomu vidíme pevnost Kristovu při pokušeních.

 

 


 

9. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 15.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 567
Celý článek

Nenalézá Pán Ježíš opravdovější víru u „prostých“ věřících než u těch, kteří by živé a hluboké víře měli učit?

 

 


 

5. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 11.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 918
Celý článek

Musíme mít ztišenou duši pro jiná drobná volání. Je to volání k lepšímu: třeba k nějaké rozhodnosti, k nějaké práci, která se nám nelíbí, k sebezáporu, k odpuštění, k dobrému skutku…

 

 


 

4. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 11.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 815
Celý článek

Dejme se jako Ježíš vést jen Duchem Svatým! Vydejme se jednou na cestu prožívat sílu Ježíšova Ducha. Ježíš použil prosté slovo, které bylo z Písma. To je účinný prostředek evangelizace. Učme se po vzoru Pána Ježíše milým – libým slovům, laskavému a přívětivému vystupování, přitom však rozhodnému!

 

 


 

Archiv článků: 1234567891011121314151617