Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

3. neděle postní – cyklus B

IlustraceVydáno: 8.2.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 1068
Celý článek

Uč se od Ježíše nevyhýbat se za jistých okolností i konfliktu. Nelze vždy jen tak dobrácky všemu přihlížet.

 

 

 

 

2. neděle postní – cyklus B

IlustraceVydáno: 24.1.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 1074
Celý článek
Poslouchat Ježíše není pouze povinnost, ale je to i milost, výsada, dar.

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. 

 

1. neděle postní – cyklus B

IlustraceVydáno: 4.5.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 1234
Celý článek

 Duch Boží vyvedl Ježíše na poušť, aby tam prožíval pokušení od satana. Když si satan troufl se svým pokušením na samotného Božího Syna, jistě si troufne i na nás.

Ježíš přišel do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se věřte evangeliu.

 

6. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 25.1.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 1066
Celý článek

Naše nemoci, náš hřích jsou místem, kde se setkáváme s Ježíšem. Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal…  

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“  

 

5. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 25.1.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 1018
Celý článek

Ježíš ukazuje svou moc uzdravením Petrovy tchyně. Ježíšovy zázraky však nejsou předváděním moci.

 

Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. 

 

4. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 25.1.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 851
Celý článek

Boží přítomnost je vždy nesnesitelná pro Zlého. Neberme působení padlého anděla na lehkou váhu. Není s ním žádná dohoda. Nemá smysl se s ním domlouvat.

 

Co je to? Nové učení – a s takovou mocí!

 

3. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 25.1.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 825
Celý článek


Bůh sám prosí člověka, aby šel za ním. Nikdo mě nemůže povolat kromě něho. Nikdo však také nemůže odpovědět místo mě.

 

Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.

 

2. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 25.1.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 662
Celý článek

 On o tobě ví, on tě zná. On z tebe něco udělá, třeba docela jiného, než si myslíš, na co máš…

Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne.

 

Svátek Křtu Páně – cyklus B

IlustraceVydáno: 8.3.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 1135
Celý článek

Vím o tom, že Otec „si mě vyvolil“? Zamiloval?  

Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!

 

Slavnost Matky Boží Panny Marie

IlustraceVydáno: 6.3.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 860
Celý článek

Vezmeme si jen to, co jsme vykonali ve jménu Pána Ježíše v dobrém úmyslu. Začínejme proto všechno s tímto jménem Ježíš. Ctěme toto svaté jméno.

 

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617