Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

K tématu neděle

1. neděle adventní – cyklus – C

IlustraceVydáno: 30.11.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 60
Celý článek

Pokoušej se o to nasloucháním Bohu v modlitbě a poznáváním znamení, která ti dává.

Slavnost Ježíše Krista Krále - cyklus B

IlustraceVydáno: 21.11.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 151
Celý článek
Co si vybavíte, když slyšíte slovo král? Pohádkového krále, karetního, filmového, krále komiků, krále diskoték a možná ještě spoustu jiných.

32. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 7.11.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 159
Celý článek

Velikost daru se nepočítá podle toho, kolik kdo dal, nýbrž podle toho, co mu zbylo. (sv. Ambrož)

31. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 30.10.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 187
Celý článek

 "Slyš!" "Pane, co mě říkáš?"

30. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 24.10.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 149
Celý článek

Nestačí pouze nedělat nic špatného, je třeba toužit dělat mnohem víc: Darovat se cele Bohu, aby z toho měli jeho bližní užitek.

29. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 16.10.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 194
Celý článek

Jak dobré je mít se přese vše vzá­jemně rádi! Ano, přese vše!

28. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 10.10.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 192
Celý článek

Je třeba žít, nikoli živořit.

27. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 3.10.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 166
Celý článek
... když zakopla ona, podržel ji on, když se zakymácel on, podepřela ho ona.

26. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 25.9.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 163
Celý článek

Až jednou tato zdravotní krize pomine, bylo by nejhorší odpovědí vrhnout se ještě hlouběji do horečného konzumního stylu života a do nových forem sobecké sebezáchovy.

25. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 19.9.2021
Autor: Roman Kubín
Přečtení: 201
Celý článek

Může se nám také stát, že Pána odložíme „stranou“, že ho zastrčíme do kouta svého srdce, že se budeme nadále považovat za nábožné a dobré a půjdeme si svou vlastní cestou