Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

5. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 11.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 262
Celý článek

Musíme mít ztišenou duši pro jiná drobná volání. Je to volání k lepšímu: třeba k nějaké rozhodnosti, k nějaké práci, která se nám nelíbí, k sebezáporu, k odpuštění, k dobrému skutku…

 

 


 

4. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 11.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 210
Celý článek

Dejme se jako Ježíš vést jen Duchem Svatým! Vydejme se jednou na cestu prožívat sílu Ježíšova Ducha. Ježíš použil prosté slovo, které bylo z Písma. To je účinný prostředek evangelizace. Učme se po vzoru Pána Ježíše milým – libým slovům, laskavému a přívětivému vystupování, přitom však rozhodnému!

 

 


 

3. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 11.1.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 256
Celý článek

Prožil jsem svoji amnestii? Jsem vděčný za to, že Bůh vyhlásil radostnou zvěst – evangelium, že naplnil svoje předpovědi?

 

 


 

2. neděle v mezidobí - cyklus C

IlustraceVydáno: 14.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 296
Celý článek

Rozvíjejme svá přátelství, svou pozornost k druhým. Kéž my nechybíme tam, kde je nás třeba, mezi našimi bratry, bližními, kéž máme oči Ježíšovy Matky. Nouze se převážně skrývá, stydí se. Ukáže se jen dobrému oku, které je schopno vidět i za fasádu vnějškovosti.

 

 

 

 

Svátek Křtu Páně – cyklus C

IlustraceVydáno: 13.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 245
Celý článek

Každý, kdo bude skrze křest spojen s Ježíšem, stává se Otcovým oblíbencem! Posvěceni Duchem Svatým vstupujeme do Kristova poslání.

 

 


 

Slavnost Matky Boží Panny Marie - cyklus C

IlustraceVydáno: 13.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 202
Celý článek

Svátek Svaté Rodiny – cyklus C

IlustraceVydáno: 13.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 231
Celý článek

Mnoha skutečnostem ve vlastním životě, v životě církve nebo v dění světa hned nerozumíme, nechápeme. Jen mějme odvahu přemýšlet a uchovávat to v srdci.

 

 


 

Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční - cyklus C

IlustraceVydáno: 24.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 192
Celý článek

Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční - cyklus C

IlustraceVydáno: 13.12.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 192
Celý článek

4. neděle adventní C

IlustraceVydáno: 5.11.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 365
Celý článek

Bůh nám dává znamení, abychom viděli jeho činy, jeho obdarování pro nás. A také, abychom viděli, co od nás očekává.

 

 


 

Archiv článků: 12345678910111213141516