Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

30. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 22.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 64
Celý článek

Když zjistíme, že Ježíš jde kolem, kéž jej zastavíme svými prosbami a řekneme mu: Ať se otevřou naše oči! On, Moc, Slovo, Moudrost a všechno, co o něm říká Písmo, on se dotkne našich očí, raněných slepotou.

 

 

 

 

29. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 22.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 115
Celý článek

Předbíhat se v pokoře by potom znamenalo vyhledávat poslední místo, nebo alespoň místo předposlední, protože poslední si vybral už sám Ježíš.

 

 


 

28. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 21.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 162
Celý článek

Kristus na něj s láskou pohleděl... Přeji vám, abyste takový pohled zakusili! Přeji vám, abyste poznali pravdu, že On, Kristus, na vás hledí s láskou!

 

 


 

27. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 20.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 150
Celý článek

Někdy mohou lidé „posvětit“ špatnou praxi lidského života. Bez ohlédnutí k božím záměrům s lidmi se tak může život neustále točit v kruhu nepravdy a beznaděje.

 


26. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 20.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 198
Celý článek

Rozdíl mezi hřešícím a spravedlivým není v tom, že jednoho špatnosti napadají a druhého ne, ale v tom, že první ten svůj nápad provedl, druhý měl sílu pokušení odolat.

 

 


25. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 20.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 174
Celý článek

Ježíšově řeči někdy možná nerozumím a bojím se zeptat.

 

 


24. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 20.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 180
Celý článek

Po všech možných konceptech záchrany a před všemi variantami a ideologiemi záchrany přichází Ježíš se svou jedinečnou cestou...

 

 

 

 

23. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 18.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 170
Celý článek

Pane, dotkni se mých uší, dej, ať slyším tvé slovo. Dotkni se slinou mého jazyka, abych uměl naslouchat a odpovídat ti.

 

 

22. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 18.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 150
Celý článek

Když slyším příkazy a nařízení, jsem schopen o nich přemýšlet, nebo se hned bouřím a pociťuji odpor, že mi někdo něco nařizuje? 

Ježíšovo slovo evangelia je pozváním k ryzosti, čistotě srdce, vnitřní pravdivosti. Ví, že formální zbožnost, postoj navenek, to nás vnitřně deformuje, člověk přestává být sebou. On chce, abychom žili naplno, žili v pravdivosti.

 

21. neděle v mezidobí – cyklus B

IlustraceVydáno: 18.6.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 164
Celý článek

Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život.

 

 

 

 

Archiv článků: 123456789101112