Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

4. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 25.1.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 699
Celý článek

Boží přítomnost je vždy nesnesitelná pro Zlého. Neberme působení padlého anděla na lehkou váhu. Není s ním žádná dohoda. Nemá smysl se s ním domlouvat.

 

Co je to? Nové učení – a s takovou mocí!

 

3. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 25.1.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 664
Celý článek


Bůh sám prosí člověka, aby šel za ním. Nikdo mě nemůže povolat kromě něho. Nikdo však také nemůže odpovědět místo mě.

 

Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.

 

2. neděle v mezidobí - cyklus B

IlustraceVydáno: 25.1.2018
Autor: Administrátor
Přečtení: 583
Celý článek

 On o tobě ví, on tě zná. On z tebe něco udělá, třeba docela jiného, než si myslíš, na co máš…

Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne.

 

Svátek Křtu Páně – cyklus B

IlustraceVydáno: 8.3.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 1060
Celý článek

Vím o tom, že Otec „si mě vyvolil“? Zamiloval?  

Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!

 

Slavnost Matky Boží Panny Marie

IlustraceVydáno: 6.3.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 787
Celý článek

Vezmeme si jen to, co jsme vykonali ve jménu Pána Ježíše v dobrém úmyslu. Začínejme proto všechno s tímto jménem Ježíš. Ctěme toto svaté jméno.

 

 

2. neděle po Narození Páně

IlustraceVydáno: 3.3.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 797
Celý článek

 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.

 

Svátek Svaté Rodiny - cyklus B

IlustraceVydáno: 28.3.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 985
Celý článek

 Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.

 

Slavnost Narození Páně

IlustraceVydáno: 6.3.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 794
Celý článek

Panna Maria a sv. Josef se ujímají novorozeňátka a dělají, co mohou. To je vyjádření jejich hlubokého klanění se Kristu. 

 

 

4. neděle adventní - cyklus B

IlustraceVydáno: 3.3.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 937
Celý článek

Zázrak „vtělení“ se stal skrze prosté ať se stane. Kéž Mariino ať se stane nás v těchto dnech doprovází a zůstává v našem srdci a rtech.

Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“

 

 

 

 

3. neděle adventní - cyklus B

IlustraceVydáno: 28.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 934
Celý článek

Optimální světlo, v němž můžeme vidět Pána Ježíše, je světlo evangelia.

Já jsem hlas volajícího na poušti: ‚Vyrovnejte cestu Pánu‘.

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617