Vezmi a čti

Biblický program brněnské diecéze

Týden s Božím slovem

3. neděle adventní – cyklus A

IlustraceVydáno: 12.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 535
Celý článek

 Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít...“

 

2. neděle adventní – cyklus A

IlustraceVydáno: 12.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 574
Celý článek

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“

 

 

 

1. neděle adventní - cyklus A

IlustraceVydáno: 12.1.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 613
Celý článek

Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. 

 

Slavnost Krista Krále – cyklus C

IlustraceVydáno: 4.2.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 299
Celý článek

Když Ježíše ukřižovali, lid stál a díval se. Členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě... 

 

 

 

Slavnost Ježíše Krista Krále - cyklus A

IlustraceVydáno: 17.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 677
Celý článek

Kde se setkávám s Kristem ve svém životě? Vidím ho tam, kde je? Nebo se dívám tam, kde ho chci vidět já?

 
Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.
 

 

 

33. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 15.11.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 117
Celý článek

Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: 6„Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte...

 

33. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 17.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 735
Celý článek

Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.

Zkus si připomenout jaké dary, schopnosti ti Pán svěřil. Jak
s nimi pracuješ? Jednáš s odvahou, nebo se strachem z Boha?

 


 

 

32. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 16.4.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 503
Celý článek

Bůh je Bohem živých, věčný život je realitou.

 

 

 

32. neděle v mezidobí – cyklus A

IlustraceVydáno: 17.2.2017
Autor: Administrátor
Přečtení: 747
Celý článek

Ženich je tady! Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

 

31. neděle v mezidobí – cyklus C

IlustraceVydáno: 27.3.2019
Autor: Administrátor
Přečtení: 565
Celý článek

 Ježíši záleží na každém z nás, na každém člověku kdekoliv na světě.

 

Archiv článků: 1234567891011121314151617